Fælles og fleksibl​e ambulatorier

Patienterne skal have bedre mulighed for at få planlagt deres ambulante besøg på hospitalet, så det passer til deres behov. Forskellige besøg i ambulatorier skal samles, så undersøgelse og behandling under forskellige specialer kan foretages ’samme dag under samme tag’

Projektet ’Fælles og fleksible ambulatorier’ vil reducere antallet af besøg for multisyge og give patienterne bedre tilrettelagte forløb. Det skal for eksempel ske ved, at flere besøg i forskellige ambulatorier samles på én dag, ved at erstatte et fremmøde med telefonkonsultation eller sende en besked til Min Sundhedsplatform. Men lægen kan også få sparring fra andre speciallæger til ambulante patienter med uspecifikke symptomer, og patienten kan få en patientansvarlig læge, som kan hjælpe med overblik over forløbet. Samtidig tilbydes patienter, hvor behandlingen kan vente til næste dag, ambulante tider, så de kan undgå indlæggelse.

Redaktør