Udviklingshospital Bornholm - kort fortalt

Udviklingshospital Bornholm er sat i gang af Region Hovedstaden på baggrund af Regeringens økonomiaftale med Danske Regioner pr. 1. februar 2016. Region Hovedstaden udvalgte Bornholms Hospital til at arbejde med at styre efter, hvad der giver værdi for patienten.

Baggrunden for Udviklingshospital Bornholm 

Region Hovedstaden valgte Bornholms Hospital til at gøre erfaringer med styring efter, hvad der giver værdi for patienten. Samtidig er hospitalet undtaget fra regionens takststyringsmodel, som du kan læse mere om her. Udviklingshospitalet blev sat i gang på et kick-off seminar den 9. marts 2016, hvor personale, brugerråd, kommune, praksis og repræsentanter fra de to politiske udvalg deltog.

Med afsæt i økonomiaftalen for 2016 forsøger regionerne på udvalgte områder at udvikle og afprøve nye styrings- og afregningsmodeller. Der er projekter med værdibaseret styring i gang i alle Danmarks 5 regioner. I Region Hovedstaden er det Rigshospitalets Hjertecenter, Den Psykiatriske Virksomhed og Bornholms Hospital. Bornholms Hospital er det eneste hospital i Danmark, hvor hele hospitalet arbejder med værdibaseret styring. Målet er, at samfundet får mere sundhed pr. brugt krone, samtidig med at patienter og borgere bliver mere tilfredse med sundhedsvæsenet.

Større værdi for patienten 

Udviklingshospital Bornholm vil finde og styrke de ydelser på tværs af afdelinger, hospitaler, kommune og almen praksis, der forbedrer patienternes forløb, og fjerner det der i højere grad belaster end gavner patienten. På den måde vil Udviklingshospital Bornholm give mere værdi til patienten og de pårørende, uden at bruge flere ressourcer. 

Udviklingshospitalets projektperiode løber fra september 2016 til udgangen af 2018.

​Patienter bliver inddraget i Udviklingshospital Bornholm

Udviklingshospital Bornholm vil både gøre brug af gode erfaringer fra andre projekter i de danske regioner og afprøve helt nye initiativer. I projektperioden bliver patienter, pårørende, medarbejdere og andre interesserede involveret i at pege på, hvad der skaber størst værdi, og hvad vi skal fjerne. Udviklingshospitalet har 8 delprojekter og deler resultater og erfaringer undervejs, så andre hospitaler også kan få glæde af dem.


Redaktør