Oplægsholdere ​til konferencen den 25. april 2018

Se beskrivelser og billeder af oplægsholderne ​til konferencen her

Sophie Hæstorp Andersen (S)

Regionsrådsformand

Formand for Forretningsudvalget. Fhv. Folketingsmedlem. Uddannet cand.scient.pol, statskundskab.Karin Friis Bach (B)

Regionsrådsmedlem. 

Formand for Udvalget for Værdibaseret Styring. Medlem af Forretningsudvalget og Sundhedsudvalget. Uddannet farmaceut.

Özkan Kocak (S)

Regionsrådsmedlem

Næstformand for Udvalget for Værdibaseret Styring samt medlem af Miljø- og Klimaudvalget. Fhv. Kommunalbestyrelsesmedlem – Glostrup. Uddannet civiløkonom, arbejder som konsulent.Chris Pointon

Co-founder & Global Campaign Ambassador of the #hellomynameis campaign and husband of the inspiring Dr. Kate Granger MBE.  

Chris is one half of the awesome duo that is ‘Chris & Kate’.  Their lives were turned upside down around 6 and a half years ago when Kate was diagnosed with terminal cancer whilst we were holidaying in California. Since that point they concertinaed their lives into a shorter period and crammed a huge amount into Kate’s time on this planet. 
Along the way they have risen over £340,000 for good causes, travelled the world, met many celebrities and royalty and started a global campaign that improves patient care through the basic message of introductions entitled #hellomynameis.  
“Thank you all for playing your part in keeping Kate’s legacy alive and improving healthcare. Through adversity comes legacy.”Göran Hendriks

Chief Executive of Learning and Innovation, Qulturum, Region Jönköping County, Sweden.

Göran Henriks er administrerende direktør for læring og innovation på Qulturum, Region Jönköpings Amt, Sverige. Qulturum er et center for kvalitet, ledelse og ledelsesudvikling for medarbejderne i amtet og også for sundhedsvæsenet på regionalt og nationalt plan. Göran Henriks tiltrådte sin stilling i Qulturum i starten af 1998 og har over tyve års erfaring med ledelse i det svenske sundhedsvæsen. Göran Henriks er medlem af Region Jönköpings Amt Strategic Group, og formand for kræftplejeplan for Sydøstregionen. Göran Henriks er seniormedlem i IHI og medlem af strategisk udvalg for det internationale kvalitetsforum arrangeret af BMJ og IHI og gæsteprofessor i Armenien i kvalitetsstyring.Niels Reichstein Larsen

Hospitalsdirektør, Bornholms Hospital

Niels Reichstein Larsen er uddannet sygeplejerske og har en bachelor i statskundskab fra Københavns Universitet og er master i offentlig ledelse fra CBS. Niels Reichstein Larsen har siden oktober 2015 været hospitalsdirektør på Bornholms Hospital.Hjalte Aaberg

Regionsdirektør Region Hovedstaden

Hjalte Aaberg har siden januar 2013 været regionsdirektør i Region Hovedstaden, og har tidligere været administrerende direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune fra 2006 til 2012. Hjalte Aaberg er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet.

Jens Gordon Clausen

Koncerndirektør Region Hovedstaden

Jens Gordon Clausen har siden januar 2015 været ansat som koncerndirektør i Region Hovedstaden, og har tidligere været afdelingschef i Finansministeriet. Jens Gordon Clausen er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet.Bjarne Hartung Kirkegaard
Formand for sundhedsudvalget, Bornholms Regionskommune

Bjarne Hartung Kirkegaard (KD) er lokalpolitiker gennem mange år på Bornholm. Først 17 år i Bornholms Amtsråd, heraf 5 år som sundhedsudvalgsformand – herefter nu godt 15 år som kommunalpolitiker i Bornholms Regionskommune – og i denne valgperiode formand for social- og sundhedsudvalget. Bjarne Hartung Kirkegaard er optaget af problematikker omkring ”Det nære sundhedsvæsen” – og i øvrigt af de aktuelle social- og sundhedspolitiske dagsordner - hvordan vi kommer godt videre – sammen.
Jakob Kjellberg

Professor og programleder for sundhed, VIVE

Jakob Kjellberg er Professor i sundhedsøkonomi og har 20 års erfaring med at gennemføre evalueringer i sundhedsvæsenet, med særlig fokus på betydningen af afregningssystemers for sundhedsvæsenets resultater. Jakob Kjellberg er bl.a. projektleder på evaluering af udviklingshospitalet Bornholm og evalueringen værdibaseret styring på Rigshospitalets Hjertecenter.Iben Marburger Juul
General manager, Nimb

Iben Marburger Juul er direktør på Nimb Hotel og restauranter og har arbejdet professionelt med service gennem hele sit liv. En lang karriere inden for hotelbranchen har givet Iben Marburger Juul et unikt perspektiv på, hvorledes man konsekvent anskuer hverdagens udfordringer fra kundens perspektiv. På konferencen vil Iben Marburger Juul bidrage med indsigter i, hvordan man skaber tilfredshed for kunder/patienter ved at bruge konceptet service og kundetilfredshed på nye måder og i nye brancher. 
Lone Holm

Programleder for Program Brugerinvolvering, SDCC

Lone Holm er programleder for Program Brugerinvolvering, som er en treårig satsning på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Lone Holm har mangeårig erfaring med projekter indenfor brugerinddragelse og patient empowerment blandt andet som projektleder i Kronikerprogrammet i Region Hovedstaden. Lone Holm har som chefkonsulent i Center for Sundhed også været med til at starte regionens første patientinddragelsesudvalg med 8 udpegede brugerrepræsentanter.

Charlotte Westh

Programleder, Udviklingshospital Bornholm

Charlotte Westh er uddannet sygeplejerske, og har siden 2016 været Programleder for Udviklingshospital Bornholm. Charlotte Westh har mange års erfaring som leder i både offentlige og private virksomheder.


Johannes Nilsson

Servicedirektør, Bornholms Regionskommune

Johannes Nilsson er ansat som Koncerndirektør i Bornholms Regionskommune, med et ressortområde der indeholder mange af de kommunale ansvarsområder der har en relation til behandlingssystemet i regionen: forebyggelse, somatiske indlæggelser/udskrivelser, psykiatri, ældreområdet, børneområdet mv.. Johannes Nilsson repræsenterer Bornholm på den kommunale side i både samordningsudvalg og i det overordnede samarbejde med Regionen og er medlem af det kommunale embedsmandsudvalg for Sundhed. Derudover sidder Johannes Nilsson i Styregruppen for Udviklingshospital Bornholm.


Anja Mitchell

Ledende overlæge, Bornholms Hospital

Anja Mitchell er uddannet læge fra Cambridge Universitet, England 1995. Anja Mitchell har arbejdet i mange år som overlæge på Anæstesiologisk afdeling, Herlev Hospital, og har været formand for Danmarks Overlæger 2011-2017 med den politiske mærkesag: Den Patientansvarlige læge. Anja Mitchell er i dag ledende overlæge for Anæstesi på Bornholm Hospital.
Mads Leth Jakobsen

Lektor Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab

Mads Leth Jakobsen forsker i styring og ledelse i sundhedsvæsenet, og underviser både generalister og sundhedsprofessionelle i de samme emner. Mads Leth Jakobsen har siden 2013 bedrevet følgeforskning på Region Midtjyllands prøvehandling ”Ny styring i et patientperspektiv”. 
Mads Leth Jakobsen er lektor på Institut for statskundskab på Aarhus Universitet, men tiltræder som forsknings- og analysechef for VIVE Uddannelse den 1. april 2018.Vibeke Rischel

Vicedirektør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vibeke Rischel har været ansat i DSFP siden 2007 og blev i 2017 vicedirektør. Vibeke Rischel er del af DSFP’s lederteam og overordnet ansvarlig for de forbedringsprojekter, uddannelser og partnerskaber som DSFP driver i samarbejde med internationale, danske og nordiske samarbejdspartnere. 
Vibeke Rischel var projektleder for Patientsikkert Sygehus, et projekt med fem sygehuse, der var banebrydende for forbedringsarbejdet i Danmark. Projektet, som var et partnerskab mellem IHI og PS!, skiftede fokus til det der nu er det nationale kvalitetsprogram. Patientsikkert Sygehus har medvirket til at sætte den nye nationale kvalitetsdagsorden, som det nationale ledelsesprogram bygger på.  Vibeke Rischel sidder i Advisory Board på Udviklingshospital Bornholm.
Charlotte Hjort

Enhedschef, Styrelsen for Patientsikkerhed

Charlotte Hjort er overlæge, ph.d., og MPG i Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord. Charlotte Hjort er nationalt ansvarlig enhedschef for det organisatoriske tilsyn med behandlingssteder i sundhedsvæsenet. Charlotte Hjort har bl.a. tidligere været kvalitets- og forskningschef på Hospitalsenhed Midt og deltager i en europæisk arbejdsgruppe om patientinddragelse i sundhedsvæsenet.
Henrik Nedergaard

Adm. direktør, Diabetesforeningen

Henrik Nedergaard har siden sin ansættelse i 2006 arbejdet for at forbedre livsvilkårene for mennesker med diabetes og sætte diabetes på den politiske dagsorden. Henrik Nedergaard har tidligere haft ansættelser ved bl.a. FN, Verdens Banken og Røde Kors. I 2007 var Henrik Nedergaard med til at etablere paraplyorganisationen Danske Patienter. De sidste år har Diabetesforeningen, med Henrik Nedergaard i spidsen, kæmpet for en ny national handlingsplan for diabetes. Arbejdet bar frugt og i november 2017 blev handlingsplanen endelig vedtaget. Kathri B. Marcussen

Praktiserende læge

Kathri B. Marcussen er praktiserende læge i en kompagniskabspraksis i Rønne siden 2002, og behandler egne patienter i et samarbejdende sundhedsvæsen med én kommune og ét hospital. Kathri B. Marcussen har i sin praksistid været fagpolitisk aktiv, først i samarbejdsudvalg med Bornholms Amt og siden som formand for PLO Bornholm og nuværende repræsentant i PLO Hovedstaden. Derudover sidder Kathri B. Marcussen i Styregruppen for Udviklingshospital Bornholm.Trine Dorow

Sundhedschef, BRK

Trine Dorow er uddannet sygeplejerske, cand scient soc. MPF og MPM, og har siden 2014 været Sundhedschef i Bornholms Regionskommune. Centeret løfter en lang række af de kommunale myndigheds- og driftsopgaver indenfor sundhedsområdet, fra forebyggelse og sundhedsfremme, til sygepleje, genoptræning, tandpleje, hjælpemidler og en lang række kompenserende indsatser og behandling.Pia Sonne Jensen

Projektleder, Bornholms Hospital

Pia Sonne Jensen er projektleder for Fælles og fleksible ambulatorier og ledelseskonsulent på medicinsk afdeling. Pia Sonne Jensen har tidligere været ansat som socialfondskoordinator i Vækstforumsekretariat Bornholm og har desuden arbejdet med EU-oplysning gennem mange år.


Liv Nørregaard Skøtt

Projektleder, Udviklingshospital Bornholm

Liv Nørregaard Skøtt er chefkonsulent og projektleder i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Liv Nørregaard Skøtt har været projektleder for delprojekt 8 ”Følg patienternes præferencer i den sidste levetid” – et tværsektorielt projekt med deltagelse fra Bornholms Hospital, Bornholms Regionskommune og almen praksis. Liv Nørregaard Skøtt har et bredt kendskab til sundhedsvæsenet og har stor er erfaring med tværsektorielle projekter med fokus på værdi for patienten.  


Jan Leviné

Tidligere KOL sygeplejerske, Bornholms Regionskommune

Jan Leviné har arbejdet som KOL sygeplejerske i Bornholms Regionskommune de sidst 6 år, men arbejder nu på Bispebjerg Hospital som Følge-hjem sygeplejerske under afsnittet for sammenhængende patientforløb. Jan Leviné har gennem sit arbejde inden for KOL området været meget optaget af KOL og palliation de seneste år. Jan Leviné deltager i delprojekt 8 koordineret af projektleder Liv Nørregaard Skøtt.Trine Sick

Journalist og kommunikationsrådgiver

Konferencen bliver modereret af Trine Sick, som har mange års erfaring som vært på TV Avisen og på udenrigsmagasinet Horisont. Til daglig arbejder hun især med kommunikation, præsentations- og medietræning. Trine Sick har gennem årene styret talrige konferencer, debatter og borgermøder blandt andet inden for sundhedsområdet.

Annemarie Hellebek

Vicedirektør (konst.) Bornholms Hospital

Annemarie Hellebek er moderator for temasession 2 på konferencen. Hun er uddannet speciallæge i klinisk farmakologi og ph.d. Annemarie Hellebek har arbejdet med forbedringer i sundhedsvæsnet igennem mange år.Bente Hyldahl Fogh

Direktør i Lægeforeningen

Bente Hyldahl Fogh er moderator for temasession 3 på konferencen. Hun er i dag direktør i Lægeforeningen og tidligere direktør for de praktiserende læger. Bente Hyldahl Fogh er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet.


Marianne Frølich

Brugerrådsrepræsentant

Marianne Frølich har gennem flere år haft kontakt til hospitals- og sundhedsvæsenet som både pårørende og patient, og har derfor erfaringer fra flere af Region Hovedstadens hospitaler på forskellige sygdomsområder. Marianne Frølichs erfaring har givet hende mange gode historier om et velfungerende sundhedsvæsen, men samtidig også en indsigt i, hvor der er plads til forbedringer i hospitals- og sundhedsvæsenet. Til dagligt arbejder Marianne Frølich som økonomifuldmægtig på Center for Regional- og Turismeforskning i Nexø.
Jørn Sonne

Tidligere medlem af Brugerrådet

Jørn har som patient oplevet at blive indlagt med alvorlig sygdom, og ved hvad det vil sige at være ambulant patient. Jørn er i dag rask, men har valgt at dele sine erfaringer som patient, både som tidligere medlem af Bornholms Hospitals brugerråd og som en aktiv del af Udviklingshospitalet.


Redaktør