Udviklingshospital Bornholm - En guldgrube af viden

Aase som er pårørende fortæller om sine positive oplevelser med videokonference mellem hospital, kommune, praktiserende læge og de pårørende. 

Udviklingshospital Bornholm har taget den tværsektorielle videokonference i brug for at skabe tryghed og sikre sammenhængende patientforløb, der giver værdi for patienten.


Redaktør