Overordnet organisation

​Hospitalsdirektionen varetager den overordnede ledelse af Bornholms Hospital og er ansvarlig for Bornholms Hospitals samlede virksomhed.

​​​​​​​​​

Bornholms Hospital har ca. 600 medarbejdere.

Bornholms Hospital er organiseret med en Medicinsk afdeling, en Kirurgisk afdeling, en Anæstesiologisk afdeling med intensiv afsnit og et Diagnostisk center med Radiologisk afdeling, laboratorium og blodbank. 

På Medicinsk afdeling findes et Onkologisk afsnit, Palliativt afsnit,  Hjerte-/lungeafsnit, et Neurologisk afsnit, et Børneafsnit, et Dialyseafsnit og et Diabetesafsnit. 

På Kirurgisk afdeling findes et gynækologisk, ortopædkirurgisk og et mavetarmkirurgisk afsnit samt en fødegang.

Administrationen beskæftiger sig med økonomi, personalefunktion, patientrejser, klagesager og andre juridiske problemstillinger. 

Risk Manager/kvalitetskoordinator tager sig kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i organisationen. 

Derudover findes en afdeling for fysioterapi og ergoterapi Redaktør