Systematisk COVID 19 test af ansatte

Test for COVID-19 er et vigtigt element i at forhindre smittespredning blandt patienter og personale. Derfor tilbydes medarbejdere med patientkontakt test for COVID-19 med faste intervaller.

Medarbejdere på Bornholms Hospital og Psykiatrisk Center Bornholm har mulighed for at blive testet for covid-19 én gang om ugen. Kontakt din nærmeste leder om tilbuddet. Det er vigtigt at understrege, at tests foretages i arbejdstiden, og at det naturligvis er helt frivilligt. Vi kan af hensyn til alle kun opfordre til, at man tager imod tilbuddet. 
Personale, der har modtaget både 1. og 2. vaccination kan fra 14 dage efter 2. vaccination undtages fra systematiske test.

Sted

Ambulatorie 3, Opgang F, etage 1.
Følg skiltningen mod Podning af personale

Tid

Drop-in podning. Du møder bare op:

Onsdag kl. 14:00 - 15:00 

Husk dit sundhedskort

Du skal have dit sundhedskort klar, når du skal podes.

Prøvesvar

Find dit prøvesvar på sundhed.dk. Får du et positivt svar bedes du kontakte nærmeste leder. Mød ikke op i afdelingen.  

Har du symptomer, er syg eller smittet må du IKKE benytte dette tilbud, men i stedet følge gældende aftaler (kontakte din nærmeste leder eller ansvarshavende).

Ved spørgsmål kontakt din nærmeste leder.

Medarbejdere, der ikke vil lade sig teste

Der er nu lovhjemmel til, at arbejdsgiver kan kræve, at en medarbejder testes for COVID-19 og oplyser testsvaret til arbejdsgiver. 

Regionen forventer, at du som medarbejder i sundhedsvæsnet frivilligt lader dig teste for COVID-19, hvor det skønnes relevant. 

Muligheden for at kræve test vil derfor kun undtagelsesvist blive brugt. 
Hvis det bliver nødvendigt at kræve test af dig som medarbejder, skal det ske skriftligt og i videst muligt omfang i din arbejdstid. Er det nødvendigt, at du testes i fritiden, har du ret til at blive kompenseret herfor. 

Det kan få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du som medarbejder ikke efterkommer et påbud om at lade dig teste.

​Spørgsmål & svar

Her kan du finde svar på en række spørgsmål til systematisk COVID-19-test.


Hvem kan blive testet med faste intervaller?

Ved almindelig patientkontakt bliver medarbejderne tilbudt test hver uge. Er du færdigvaccineret mod COVID-19, behøver du ikke deltage i den systematiske testning.
 
Vurderingen af hvem, der bliver tilbudt test sker lokalt og tilpasses den konkrete patientsammensætning og flow.
Gælder det stående tilbud om at blive testet efter aftale med nærmeste leder stadig?

Ja, test er et vigtigt element i at mindske smitterisikoen. Udover tilbuddet om systematisk test af medarbejdere med patientkontakt, kan alle medarbejdere fortsat blive testet, hvis det er aftalt med nærmeste leder. Det gælder også, hvis du er færdigvaccineret.Hvorfor skal nogle medarbejdere testes med faste intervaller?

Test er et effektivt værktøj til at passe godt på både personale og patienter. Derfor har regionen indført tilbud om systematisk test af sundhedspersonale med patientkontakt minimum hver uge. Er du færdigvaccineret mod COVID-19, behøver du ikke deltage i den systematiske testning.
Er det frivilligt?

Systematiske test af sundheds- og plejepersonale i Region Hovedstaden er en anbefaling og et tilbud, som skal beskytte medarbejdere og patienter. Derfor opfordrer den regionale og  lokale ledelse til, at medarbejderne tager imod tilbuddet.  
Skal jeg testes, hvis jeg ikke har patientkontakt, men arbejder tæt sammen med nogen, der har?

Som udgangspunkt er det medarbejdere med patientkontakt, der tilbydes systematiske COVID-19-test. Men man kan altid blive testet efter aftale med din leder, og det er vigtigt at være opmærksom og reagere på selv de mindste symptomer.
Skal jeg gå på arbejde, mens jeg venter på mit svar?

Ja, du kan godt gå på arbejde, mens du venter på dit svar. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du får selv de mindste symptomer på COVID-19 (feber, tør hoste, vejtrækningsbesvær), skal du testes igen og må ikke gå på arbejde, før der foreligger et negativt svar på test.Hvad gør jeg, hvis min test viser, at jeg er smittet?

Selvom du ikke længere har, eller aldrig har haft, symptomer på COVID-19, kan du have inaktiv virus i kroppen længe efter du er testet positiv. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at sundhedspersonale, der har været bekræftet smittet inden for de seneste 12 uger ikke indgår i systematisk test, da en positiv test vil blive tilskrevet inaktivt virus i kroppen. 

Hvis du inden for de 12 uger får symptomer på COVID-19 skal du fortsat følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for smitteforebyggelse, dvs. at du skal isolere dig og overveje behov for kontakt til egen læge.


Hvad er teststrategien, hvis der påvises smitte på en afdeling?

Hvis der er påvist smitte på en afdeling, iværksættes der test af patienter og personale med yderligere testopfølgning og aggressiv smitteopsporing efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
Hvordan behandles mine personoplysninger?

Vi behandler oplysninger om dig for at kunne identificere dig i forbindelse med prøvetagningen og for at sikre, at du får det korrekte prøveresultat. Oplysningerne er bl.a.:

  • CPR-nummer
  • Sygesikringsgruppe
  • Tilknytning til praktiserende læge
  • Svar på din test

Oplysningerne opbevares i regionernes fælles prøvebestillingssystem WebReq og anvendes i forhold til tidsbestilling og undersøgelse for COVID-19. Oplysningerne bliver desuden videregivet til din praktiserende læge, dvs. oplysninger om, hvorvidt din prøve er positiv eller negativ. Derudover videregives oplysningerne til Statens Serum Institut samt Sundhed.dk med henblik på, at du kan se dit testresultat her. 

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 kan findes på retinformation.dk:Redaktør