Fald i hospitalets energiforbrug i 2015 trods øget aktiviteter

​Bornholms Hospitals energiforbrug faldt i 2015 med 7,8 % trods en øget aktivitet på 3,3 %. Samtidig faldt hele hospitalets C02 udledning med hele 27 % sammenlignet med 2014.

Dekorativt

​Isoleret set opvejede solcelleanlæggets produktion med 106 MWh i 2015 MR-scannerens el-forbrug på 91 MWh. Det svarer til det årlige el-forbrug for 26 husstande.​

En mild vinter og et markant lavere varmeforbrug betød, at energiforbruget på Bornholms Hospital i 2015 faldt med 7,8 % i forhold til 2014. Trods en generel øget aktivitet på 3,3 % i perioden er det bemærkelsesværdigt, at el-forbruget faldt tilsvarende med 3,4 %. En stor del af forklaringen er en bedre central styring af køle- og ventilationssystemerne.
Fordeling af elforbrug 2013 
Belysning, ventilation og medicoteknisk udstyr (ikke skannere) er de tre største energiforbrugere på hospitalet, og står hver for sig for omkring 1/4 af det samlede el-forbrug.

CO2 fald på 27 %

Årets C02 udledning fra hospitalets energiforbrug faldt med 27 % i forhold til 2014. Det markant positiv fald skyldes dels et generelt lavere energiforbrug dels mindre brug af fossilbaseret energiproduktion. En større andel af regionens samlede el-indkøb er således produceret via vindmøller. 

Også fald i affaldsmængden

Affaldsmængden faldt med næsten 50 tons til 231 tons i 2015 - primært fra et fald i dagrenovationen.  Affald bliver betragtet som en ressource, og i 2015 blev 29 % af den samlede affaldsmængde genanvendt. Det skete blandt andet ved at sælge pap- og plastemballage til Beck Pack Systems.


Redaktør