Praktisk om at søge job hos os

Se hvordan du søger jobbet, og hvad du kan forvente, når du har sendt din ansøgning. Du kan også læse om dine muligheder for job med ​​støtte- og tilskudsordninger.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Sådan finder du jobbet​

Alle ledige job slås altid op her på hjemmesiden og på flere andre jobportale​​r. ​​​Du sender din ansøgning elektronisk via jobportalen.

​Fra du søger jobbet til du er ansat​​

Her kan du læse hvad der sker, når du søger et job hos os. 

Vi er en del af Region Hovedstaden som arbejdsplads med flere end 44.000 kolleger fordelt på mange hospitaler, virksomheder og centre. Derfor kan der være lokale processer, som ikke er beskrevet herunder.​

​Det er vigtigt, at du sender din ansøgning via ansøgningsformularen på vores jobportal. Dermed har ansættelsesudvalget alle informationer om dig og øvrige kandidater samlet, og på den måde sikrer vi også, at dine oplysninger opbevares og behandles korrekt.

​​​Når du har sendt din ansøgning til os, læser ansættelsesudvalget din ansøgning, CV og øvrige dokumenter igennem. Sammen vurderer ansættelsesudvalget, om du har de kvalifikationer vi efterspørger til jobbet. Nogle ansættelsesudvalg læser ansøgninger løbende, mens andre læser ansøgninger efter ansøgningsfristens udløb.


​Vi indkalder de bedst kvalificerede kandidater vurderet ud fra fremsendte ansøgning, CV og øvrige dokumenter. 

Formålet med jobsamtalen er at få et indtryk af hinanden, og at både du og ansættelsesudvalget kan vurdere, om der er et match mellem dig og jobbet. Til samtalerne deltager som regel nærmeste leder og en medarbejderrepræsentant – men det er forskelligt fra job til job.

Ved et lederjob kan du forvente flere samtalerunder og evt. tests. Det vil typisk fremgå af stillingsopslaget, eller du vil blive orienteret ved 1. samtale.

​Hvi​s du ikke inviteres til jobsamtale, vil du modtage afslag senest når der er indgået aftale med en af de øvrige kandidater. Det betyder dog også, at der nogle gange kan gå flere uger, før du hører fra os.


​Efter samtalen har vi forhåbentlig givet dig lyst til at starte hos os. 

Hvis du er den, som ansættelsesudvalget vurderer bedst opfylder de faglige og personlige kvalifikationer, der er vigtige for jobbet, så kontakter de dig for at høre, om du fortsat er interesseret. 

Derefter vil ansættelsesudvalget som regel gerne indhente en reference, dvs. kontakte en af dine tidligere arbejdsgivere og spørge ind til dine kvalifikationer. Dette sker naturligvis kun efter aftale med dig. Vi bruger referencer til at sikre, at den bedst egnede kandidat tilbydes jobbet.​


Når du har været til jobsamtale, får du oftest besked direkte pr. telefon – uanset om du tilbydes jobbet eller ej.

Hvis du tilbydes jobbet og takker ja, skal dine ansættelsesvilkår – herunder løn – på plads.

Du kan evt. blive bedt om at eftersende dokumentation for anciennitet eller lignende. Det er vigtigt for at vi kan beregne den korrekte løn til dig. 

Herefter modtager du dit ansættelsesbrev fra Region Hovedstaden samt information om, hvor og hvornår du skal starte.  Du vil også blive kontaktet af din nye leder og evt. kollega inden jobstart, så du er helt klar til dit nye arbejdsliv. ​


Region Hovedstad​​en er ét ansættelsesområde, og det har betydning for dig, der skifter job inden for regionen (uden afbrydelse). 

Skifter du fra samme type stilling, skal du ikke starte forfra med ny prøvetid. Du beholder også dit opsigelsesvarsel, din anciennitet i forhold til fx fratrædelsesgodtgørelse ligesom, tilgodehavende ferie og omsorgsdage flyttes med fra din gamle til din nye arbejdsplads.​


​​​Opret en jobagent og få først besked om nye ledige stillinger

Du kan oprette en jobagent, hvis du gerne vil have besked, når vi annoncerer et ledigt job som matcher d​​ine ønsker. Dermed vil du være blandt de første til at få besked om det ledige job. Det kan være en god idé at søge et job tidligt da nogle ansættelsesudvalg indkalder til ansættelsessamtaler løbende.

Opret din job​​agent i Region Hovedstadens jobportal

​Dine muligheder med ​​støtte- og tilskudsordninger​

Fleksjobbet skal gøre dig i stand til at bevare kontakten til arbejdsmarkedet på tilpassede vilkår, som​ du kan klare, fx på nedsat tid eller andre hensyn.​

Du får overenskomstmæssig løn fra din arbejdsgiver for din faktiske arbejdsindsats. Kommunen supplerer med resten i form af et løntilskud, så du lønnes som fuldtidsansat.

Kontakt di​t jobcenter ved spørgsmål om fleksjob.​

Læs mere om beting​elserne for fleksjob på borger.dk.


​​​En introduktionsstilling kombinerer beskæftigelse og uddannelse. Ordningen giver din arbejdsgiver mulighed for at ansætte dig i et år med 80 % af overenskomstens begyndelsesløn. Til gengæld for lønreduktionen er arbejdsgiveren forpligtiget til at afsætte tid til uddannelse og oplæring i løbet af din ansættelse. Formålet hermed er, at du øger dine muligheder for varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Aftalen gælder for ak​ademikere, som har været ledige i et år eller mere. 

Derudover skal du være omfattet af aftalen mellem Akademikerne og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Kontakt dit ​​jobcenter ved spørgsmål om introduktionsstillinger til akademikere.


Et jobrotationsforløb hos en offentlig arbejdsgiver må kun vare 6 måneder og du skal have været ledig i 6 måneder for at komme i betragtning. Der findes to former for jobrotation:

Jobrotation med vikaransættelse

Her ansættes du som vikar for en fastansat medarbejder, der er under uddannelse. Du ansættes på almindelige​ overenskomstmæssige vilkår.​

Jobrotation med løntilskudsordning

Her ansæt​tes du i løntilskud som erstatning for den medarbejder, der er på uddannelse. Du får udbetalt løn svarende til dagpengesatsen og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Kontakt dit job​center, hvis du vil vide mere om dine muligheder for jobrotation.​


​​​Formålet med løntilskud er at give dig mulighed for at få erfaring fra en arbejdsplads, opkvalificere dine faglige kompetencer og bane vejen for et ordinært arbejde. Samtidig giver det arbejdsgiveren mulighed for at lære dig at kende.

Et løntilskudsforløb hos en offentlig arbejdsgiver må kun vare 4 måneder. Du skal have været ledig i 6​ måneder for at være berettiget til en løntilskudsansættelse.

Ønsk​er du en løntilskudsansættelse i Region Hovedstaden, skal du henvende dig til den konkrete afdeling, hvor du ønsker en ansættelse. Fortæl gerne hvad du med dine kompetencer og erfaringer kan tilbyde den konkrete arbejdsplads.

Læs mere​ om betingelserne for løntilskud på jobnet.dk


Du kan i virksomhedspraktik afklare om en uddannelse eller et konkret job er noget for dig. Derudover kan du afprøve dine evner og blive opkvalificeret på en konkret arbejdsplads. Virksomhedspraktik giver arbejdsgiveren mulighed for at lære en potentiel ny medarbejder at kende og kan derfor være vejen til en ordinær ansættelse.

Hvis du er dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager, der er job- eller uddannelsesparat, kan du komme i virksomhedspraktik i 4 uger. Hvis du modtager kontanthjælp og er helt uden erhvervserfaring, eller har været ledig meget længe, kan virksomhedspraktikken forlænges i op til 13 uger.

Hvis du vil i virksomhedspraktik i Region Hovedstaden, skal du henvende dig til den konkrete afdeling, hvor du gerne vil afprøve dine interesser og evner.

Kontakt dit jobcenter, hvis du vil vide mere om dine muligheder for virksomhedspraktik.


​​​Isbryderordningen giver dig, som er nyuddannede med funktionsnedsættelse mulighed for at komme i job med løntilskud. Tilbuddet gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet til dig der mangler relevant erhvervserfaring. Det er muligt at blive ansat i løntilskud i op til 12 måneder. Du ansættes til overenskomstmæssig løn.

Kontakt dit jobcenter hvis du vil vide mere om mulighederne for isbryderordning.​

Læs mere om isbryderordning på hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.


Redaktør