​​​​​​​​​​​​

Specialuddannelse i anæstesiologisk sygepleje

​Specialisér dig til en central rolle som anæstesisygeplejerske. Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje er til sygeplejersker med mindst 2 års erfaring.​

​Anæstesisygeplejerskens opgaver

Som anæstesisygeplejerske varetager du anæstesi til akutte og elektive operationer. Du forbereder den anæstesi, der passer til den enkelte patient ud fra din nye viden, lægens ordination og afdelingens retningslinjer. 

Du har også opgaver udenfor operationsgangen. Det kan være ved hjertestopbehandling, i forbindelse med transport af kritisk syge patienter, ved traumemodtagelse eller ved overflytningssituationer på tværs af afdelinger.​

Du indgyder tillid og tryghed for patienten og de pårørende

En vigtig opgave for dig som anæstesisygeplejerske ligger i det korte møde med patienten, hvor tillid og tryghed skal skabes, og hvor koblingen mellem menneskelig omsorg og teknologi finder sted. Du har medansvar for, at der i konkret handling udvises omtanke, respekt for og hensyn til patienten og de pårørende i situationer, der ofte er kendetegnet ved stor psykisk belastning.

En stærk medspiller i teamet og det tværfaglige samarbejde 

Når du er anæstesisygeplejerske, arbejder du i tværfaglige teams, hvor koordinering er en vigtig del af dine arbejdsopgaver. 
Samarbejde er således en vigtig del af de mange funktionsområder, du har som anæstesisygeplejerske. I et godt samarbejde forstår og anerkender I alle i teamet, at der er en gensidig afhængighed mellem jer. I er fælles om at sikre en effektiv og sikker løsning af opgaverne. ​​​

 Sisse valgte at blive anæstesisygeplejerske af både faglige og personlige grunde

Varighed: 1.33 min

Anæstesisygeplejerske Sisse Kjær Uhlig fra Bispebjerg Hospital valgte anæstesien af flere grunde. 

Hun fortæller, at hendes faglige begrundelse for at tage uddannelsen var, at hun ville lære noget nyt og udvikle sig. Hun var sygeplejerske på intensiv, så anæstesien var nærliggende.

Hendes personlige grund til at vælge uddannelsen, var en oplevelse, hvor hun selv var patient. Sisse fortæller, at hun var nervøs, men en anæstesisygeplejerske og en anæstesilæge fik talt hende ned, og hun følte sig i trygge rammer og godt tilpas. 

Hun slutter af med at sige, at hun synes, det er en fin ting at kunne hjælpe patienten og få vendt en presset situation til noget nogenlunde behageligt, også selvom man kun har få minutter. ​


​Kort om uddannelsen

Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje er en fuldtidsuddannelse til 90 ECTS point. Den består af sideløbende klinisk og teoretisk undervisning. 

I Region Hovedstaden er uddannelsen tilrettelagt som blokuddannelse og er inddelt i 4 kliniske perioder. 

De 4 kliniske perioder består af individuelle forløb på 2-3 af regionens hospitaler, hvor du får klinisk undervisning.

Klinisk undervisning

I de 4 kliniske perioder stiger arbejdsopgaverne gradvist i sværhedsgrad og kompleksitet. 

De første 5 måneder får du ingen selvstændige arbejdsopgaver. Den kliniske undervisning består af supervision og vejledning fra kliniske vejledere på afdelingen, som du følger tæt. 

Teoretisk undervisning

Tidligt i forløbet får du teoretisk undervisning på din afdeling og 4 dage med introduktion til teori. 

Efter 3 måneder med klinisk undervisning, starter den teoretiske undervisningsdel. Undervisningen består af 12 moduler, som du deltager i ved siden af den kliniske undervisning på afdelingen. 

De første 10 moduler har naturvidenskabeligt fokus, de slutter efter 9 måneder med en skriftlig prøve. 

I de 2 sidste moduler skal du lave en refleksions- og formidlingsopgave. Modulerne har fokus på kvalitetsudvikling og tværprofessionel koordinering og samarbejde.  

Simulationstræning

I løbet af uddannelsen får du også simulationsbaseret undervisning. Det vil sige, at du træner dine nye færdigheder i et autentisk indrettet hospitalsmiljø. 

Simulationstræningen foregår i teams, og der vil også blive trænet samarbejde, koordinering og kommunikation.

Klinisk uddannelse på et opvågningsafsnit 

I løbet af uddannelsen skal du i 6 ugers klinikophold på et opvågningsafsnit. 

På din tid på opvågningsafsnittet får du et indblik i det perioperative forløb for patienten, og du lærer at forebygge og behandle kirurgiske og anæstesiologiske komplikationer. 

Du får også mulighed for at følge et helt patientforløb fra start til udskrivelse. ​


​Adgangskrav

Du skal være sygeplejerske med dansk autorisation og mindst 2 års klinisk erfaring for at tage uddannelsen.

Uddannelsens varighed

Uddannelsen varer i alt 2 år og starter 1.september eller 1.marts.  

Pris

Uddannelsen er uden deltagerbetaling.

Relevante dokumenter

Uddannelsesordning

National-uddannelsesordning-Specialuddannelse-i-anaestesiologisk-sygepleje.pdf

Uddannelsesbekendtgørelse

Læs på uddannelsesbekendtgørelsen på Retsinformationens hjemmeside​


​Sådan søger du 

Søg ansøgning om optagelse ved at søge en uddannelsesstilling

Du skal søge en uddannelsesstilling på samme måde, som når du søger jobs. 

2 gange om året bliver der slået uddannelsesstillinger op på hjemmesiderne:

sundhedsjobs.dk​

regionh.dk/job​  

​Når du skriver din ansøgning, anbefaler vi, at du tager udgangspunkt i ansøgerprofilen for uddannelsessøgende.

Ansøgerprofil for uddannelsessøgende til Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje 2023.doc.pdf

Relaterede uddannelser og kurser

Læs om kurset i at håndtere kritiske og komplekse patientforlø​b ​

Læs om efteruddannelse til erfarne operationssygeplejersker​

Redaktør