​​​​​​​​​​​​

Uddannelse i dialogmetoden Guidet Egen-Beslutning (GEB)

Bliv dygtig til at facilitere samtaler med patienter og borgere, der inddrager dem i deres eget forløb. GEB er en metode til fælles beslutningstagning.

​Inddragelse af patienter og borgere i deres egen forløb sikrer den bedste behandling for den enkelte

De fleste, der arbejder med patienter eller borgere, ønsker at skabe et forløb, der giver bedst mening for den enkelte. 

Det gøres bedst ved at inddrage personen i planlægningen af forløbet eller behandlingen og spørge ind til deres ønsker og behov i forhold til deres situation eller tilstand. 

Når patienten eller borgeren oplever at blive inddraget og lyttet til, tager de medansvar og engagerer sig i eget forløb, Det betyder også, at de indsatser, som I i fællesskab vælger at sætte i gang, opleves relevante for den enkelte, og medfører større tilfredshed for begge parter. ​

 Anne vil lære sine patienter med kronisk sygdom at prioritere, hvad der er vigtigt i deres liv

Varighed: 1.32 min

​I videoen møder vi Anna Wieland, der er sygeplejerske på Rigshospitalet og tilmeldt uddannelsen Guidet-Egen-Beslutning.

Hun synes, at uddannelsen er givende, da hun godt selv kunne tænke sig at blive bedre til at lytte til sine patienter. Hendes patienter er kronisk syge, og hun ser gerne, at de selv lærer at prioriterer, hvad der er vigtigt i deres liv og ikke altid følger et udleveret skema.

Anna fortæller, at meget af den teori Guidet-Egen-Beslutning bygger på også er den hun bruger i sin hverdag, men forskellen er, at det langtfra er så struktureret. 

Hun ser derfor et stort forbedringspotentiale i at lære den mere strukturerede tilgang til teorien, end den hun bygger sin praksis på i dag.​


Bliv facilitator, og gør behandling og forløb relevant for det enkelte individ

På uddannelsen lærer du at bruge elementerne fra metoden GEB til at inddrage patientens eller borgerens ønsker, behov og præferencer på en struktureret måde. 

Som facilitator er du hjemmevant i metodens elementer, og din systematiske tilgang til inddragelse sikrer, at patienten eller borgeren får imødekommet netop det, der er relevant for dem i deres situation. 
”GEB-samtalerne har været en øjenåbner, fordi strukturen og forberedelsen fra patienternes side har åbnet op for at tale om nogle andre emner, end vi ellers ville have berørt.” 

Marie Brix Haack, Sygeplejersker med speciale i medfødte hjertefejl, Hjertemedicinsk afdeling, Rigshospitalet​
​Ny viden til din nærmeste leder

Du får mest ud af din uddannelse, hvis du bruger din nye viden aktivt i hverdagen. Din leder skal have en forståelse for, hvad GEB er for at kunne støtte dig i at bruge metoden i dit arbejde. 

Derfor skal din nærmeste leder gennemføre et kort e-læringsmodul kaldet Guidet Egen-Beslutning - Digitalt ledelses kick-off. 

Din leder skal tilmelde sig via Kursusportalen​.

Tilmelding for ledere her

 

​Målgruppe

Du skal være sundhedsprofessionel med kontakt til patienter, borgere eller brugere på hospitaler, i psykiatrien, i kommuner eller i almen praksis for at tage uddannelsen

Se en video om uddannelsens forløb og indhold

 

Uddannelsens forløb og indhold

Uddannelsen forløber over 5 måneder og indeholder:

  • 2 selvstudiedage blandt andet med e-læring
  • 2 fremmødedage
  • 2 øveforløb med patienter og borgere i egen praksis
  •  supervision på afholdte øvesamtaler.

Du afslutter uddannelsen med en digital test. 

Når du har gennemført alle elementer i forløbet, bliver du certificeret facilitator.

Sted

Regionens Uddannelsescenter
Gentofte Hospital
Gentofte hospitalsvej 10b
2900 Hellerup 

Pris 

Kurset er uden deltagerbetaling for ansatte på hospitaler, i kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden.

Kurset koster 5.000 kr. for ansatte fra kommuner og almen praksis uden for Region Hovedstaden samt ansatte i andre regioner. 

Læs mere om uddannelsen

Læs flere detaljer om uddannelsen på Kursusportalen


​Sådan søger ​du 

Få din leders godkendelse til at deltage

Inden du tilmelder dig, skal din leder godkende din deltagelse i kurset. Del evt. kursusbeskrivelsen med din leder.

Tilmelding for ansatte på hospitaler i Region Hovedstaden

Tilmeld dig kurs​et på Kursusportalen​

Tilmelding for ansatte i kommuner, almen praksis eller andre regioner

Tilmeld dig kurset på Kursusportalen​

Relaterede uddannelser og kurser

Læs om kurset i narrativ medicin

Læs om kurset om sundhedspædagogik og etniske minoriteter​

Redaktør