​​​

Læringsforløb i facilitering af interprofessionel læring og samarbejde

Bliv god til at facilitere interprofessionel samarbejde og læring i teams. Så er du med til at løfte det gode samarbejde på tværs og sikre inddragelse af patienter, borgere og pårørende.  ​​

​Samarbejde og læring mellem professioner og fag skaber bedre forløb for patienter, borgere og pårørende 

Sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer, fag og professioner kan lære meget af hinanden og af patienter, borgere og deres pårørende. Når læring og samarbejde forbedres, skaber vi bedre opgaveløsning og sikrer inddragelse af patienter, borgere og pårørende 

I sidste ende løftes den kliniske kvalitet, patientsikkerhed bliver bedre, og tilfredsheden blandt både sundhedsprofessionelle og patienter, borgere og pårørende øges. 

Din nye rolle som facilitator i interprofessionel læring og samarbejdede

Hver interprofessionel samarbejdssituation er en mulighed for læring. I din rolle som facilitator vil du kunne understøtte og facilitere teamsamarbejde og gruppeprocesser, så læringen og samarbejdet mellem kolleger styrkes.    

Borgere, patienter og pårørende ønsker og forventer at blive inddraget i deres forløb, og som facilitator i interprofessionel læring og samarbejdede vil du arbejde for at øge inddragelsen af deres perspektiver og behov.  

I din nye rolle kan du fungere som samarbejds- og sparringspartner for din ledelse i arbejdet med interprofessionelle indsatser, der styrker samarbejde, læring og brugerinvolvering. Fx vil du arbejde med nye måder at inddrage borgere, patienter og pårørende på, og du vil kunne rådgive om indsatser for bedre tværgående patientforløb.  

Ny viden til din nærmeste leder

Du får mest ud af forløbet hvis du bruger metoderne og din nye viden aktivt i hverdagen. Din leder skal have en forståelse for, hvad interprofessionel læring og samarbejde er for at kunne støtte dig i at bruge det i i dit arbejde. 

Vi anbefaler, at din nærmeste leder tilmelder sig ledelseswebinaret, som foregår online og varer 2 timer. ​

 Sophie har fået redskaber til skabe bedre møder med andre fagprofessioner

Varighed: 2:38

​Sophie Reitzel-Nielsen, der er kontaktsygeplejerske i forebyggelsesenheden i Frederiksberg Sundhedscenter, fortæller, at hun har fået konkrete og gode reskaber til at spille andre gode fx i møder med andre fagprofessioner. 

Tina Thunø er klinisk underviser fra Afdelingen for kræftbehandling, Herlev og Gentofte Hospital. Hun bruger metoden fra interprofessionel læring og samarbejde i sit arbejde med studerende, og når hun skal facilitere møder. Fremadrettet vil Tina bruge sin nye viden til at løfte læringskulturen i afdelingen. Hun fremhæver, at hun synes, at dagene på kurset er godt givet ud i en hverdag med begrænset tid og begrænsede midler. 

Leder på sygeplejeskeuddannelsen, University College, Nordjylland, Marianne Jensen fremhæver at kurset er planlagt og afviklet på en meget inspirerende og motiverende måde.  Hun understreger, at kurset har en høj faglig kvalitet. ​


Forkert stavet ordInterprofessionel læring og samarbejde handler om, at professionerne og fagene lærer med, af og om hinanden i et tæt og forpligtende Forkert stavet ordsamarbejde med fokus på systematisk involvering af patienter, borgere og de pårørende. 

Læs mere om Forkert stavet ordinterprofessionel læring og samarbejde

Læs om Forkert stavet ordinterprofessionel læring og samarbejde på hjemmesiden for Dansk Selskab for Forkert stavet ordInterprofessionel Læring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet​​

Læs artiklen Hvor godt fungerer det interprofessionelleForkert stavet ordinterprofessionelle samarbejde på hjemmesiden for Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet​


Målgruppe

Du kan tage forløbet, hvis du:

  • arbejder som sundhedsprofessionel med direkte kontakt til patienter eller borger og deres pårørende
  • arbejder i grupper eller teams med flere professioner
  • deltager i eller planlægger udviklingsindsatser, der involverer flere forskellige professioner 
  • er ansvarlig for uddannelsesaktiviteter med forskellige professioner.

Forløb og undervisningsformer 

Forløbet:

  • Online kick off-møde på 3 timer
  • 3 moduler a 2 dages varighed 
  • Online netværksmøde på 2 ½ time 3 måneder efter forløbet. 

Du skal forvente at afsætte tid til forberedelse og hjemmeopgaver før og under forløbet.

Undervisningen er en kombination af e-læring, korte oplæg, øvelser og træning, inddragelse af din praksis, patientfortællinger, praksiseksempler fra med interprofessionel læring og samarbejde. ​

Forløbets varighed

Læringsforløbet bliver udbudt 2 gange årligt og varer 7 ½ dag fordelt på en periode på cirka 8 måneder. 

Pris 

Forløbet koster 7.900 kroner for ansatte på hospitaler, i kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden.

Forløbet koster 8.900 kr. for ansatte fra kommuner og almen praksis uden for Region Hovedstaden samt ansatte i andre regioner. ​

Sted

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup 

Læs mere om forløbet 

​Læs mere om forløbet på Kursusportalen​​​


​​

Sådan søger du 

Få din leders godkendelse til at deltage

Inden du tilmelder dig, skal din leder godkende din deltagelse i forløbet. Del evt. tilmeldingslinket, så din leder kan læse beskrivelsen.

Tilmelding for ansatte i Region Hovedstaden

Tilmeld dig forløbet på Kursusportalen  

Tilmelding for ansatte i kommuner, almen praksis eller andre regioner

Tilmeld dig forløbet på Kursusportalen

Tilmelding til lederwebinar for ledere i Region Hovedstaden

Tilmeld dig webinaret på Kursusportalen ​

Tilmelding til lederwebinar til ledere i kommuner, almen praksis eller andre regioner

​Tilmeld dig webinaret på Kursusportalen

Relaterede uddannelser og kurser

Læs om kurset i facilitering af interprofessionel læring og samarbejde mellem studerende og elever

Læs om gruppeforløbet om interprofessionel læring og samarbejde ​

Få et skræddersyet forløb til jeres arbejdsplads

Et kompetenceudviklingsforløb i interprofessionel læring og samarbejde kan skræddersyes, så det passer til de behov og udfordringer, I har på jeres arbejdsplads. Forløbet kan fx være en temadag, et kursus eller en workshop. 

Forløbet udvikles i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere fra jeres afdeling eller organisation og udviklingskonsulenter fra Center for HR og Uddannelse. Vi laver sammen et forløb, der styrker jeres lærings- og samarbejdskompetence i en interprofessionel kontekst, så I bliver bedre til at løfte kerneopgaven i samarbejde med patienter, borgere og pårørende.  ​

Kontakt os, for at høre mere om mulighederne for et skræddersyet forløb (Undlad at sende fortrolige eller personfølsomme oplysninger)​

Redaktør