​​​​​​​​​​​​​

Kursus i narrativ medicin

Bliv bedre til at forstå og agere på borgeres og patienters sygdomsfortællinger med metoder fra humaniora og skønlitteratur.  

​Styrk din kommunikation med patienter, borgere og pårørende

I din dagligdag i den kliniske praksis møder du mange forskellige mennesker, og hver af dem har en historie. En travl hverdag med tidspres kan øge risikoen for, at patienten og borgeren ikke oplever at blive set, hørt og opfattet som et menneske med sin egen livshistorie.

Når du træner dine evner til at forstå vigtige detaljer og nuancer i en litterær tekst, øver du din kompetence i at lytte til din patients eller borgers historie. Disse detaljer og nuancer gør dig i stand til bedre at forstå og agere ud fra patientens eller borgerens behov og livssituation. 

At læse skønlitteratur og skrive kreativt kan skærpe din opmærksomhed i samtalen og gøre dig mere lydhør 

Gennem nærlæsning af skønlitteratur og kreativ skrivning lærer du at studere fortællinger om sygdom med opmærksomhed, opdage detaljer i teksten og undersøge forskellige vinkler. På den måde træner du dine evner til at fortolke flertydig kommunikation, og du lærer bl.a. at lytte efter det, der netop ikke bliver sagt i historier af patienter og pårørende. 


"Narrativ medicin prioriterer patientens stemme, historie og perspektiv - al medicinsk praksis bør per definition være narrativ." 
Anders Juhl Rasmussen, Lektor, Københavns Universitet
​​


​Brug narrativer og redskaber fra litteraturen i din behandling og pleje

Når du styrker din narrative kompetence, øges din empati med patienter og pårørende, fordi du udvider din forståelse for sociale og kulturelle forskelle. 

En narrativ kompetence omfatter en forståelse af fortællinger og sprogbrug, herunder sygdomsmetaforik. Det betyder, at når du løfter din egen sprogforståelse, lærer du at forstå forskellige patienters forskellige måder at beskrive og tale om sygdom på.  

Du kan læse mere om forskning og undervisning i narrativ medicin på Syddansk Universitets hjemmeside  

Tag en kollega med, og få en sparringspartner

Vi anbefaler, at du tager kurset sammen med en kollega. På den måde kan I sparre med hinanden og inddrage jeres fælles erfaringer og oplevelser fra hverdagen både under og efter kurset. ​

Hvad betyder narrativ medicin?​

​Narrativ medicin prioriterer patientens stemme, historie og perspektiv - al medicinsk praksis bør per definition være narrativ. 

Hvorfor skal sundhedsprofessionelle lære noget om narrativ medicin?

Som sundhedsprofessionel kan du forbedre din lydhørhed over for elementerne i den enkelte historie med henblik på at styrke relationen til og kommunikationen med patienterne. På den måde kan du blive mere reflekteret over patienters forskellige livskontekster og meningssøgen, men også over hvordan du som sundhedsprofessionel opleves af andre.

Hvordan skaber kurset i narrativ medicin værdi for patienten?

I dit møde med patienten vil din narrative kompetence have den effekt, at patienten føler sig hørt og opfattet som et helt menneske med en historie fremfor en samling symptomer.

Hvordan skaber kurset i narrativ medicin værdi for samarbejdet på afdelingen?

Når du og dine sundhedsprofessionelle kolleger har en narrativ kompetence, kan I bedre indgå i dialog og samarbejde om både faglige og personlige udfordringer. Narrativ medicin har bl.a. som formål at udfordre hierarkier og gå på tværs af fagligheder.

Hvordan træner man en narrativ kompetence?

På kurset træner du din narrative kompetence gennem humanistiske metoder som bl.a. nærlæsning af skønlitteratur og kreativ skrivning.​


Målgruppe

Kurset er for alle sundhedsprofessionelle, der er i direkte kontakt med borgere, patienter og pårørende.

Kursets indhold

Inden kurset skal du læse nogle udvalgte skønlitterære tekster og gennemføre et e-læringsmodul.
Undervisningen er en blanding af oplæg og øvelser. 

Kurset afsluttes med en diskussion af, hvordan sundhedsprofessionelle kan bruge en narrativ kompetence til at styrke indføling og dialog med patienter, borgere og deres pårørende. 

Kursets varighed

1 dags undervisning samt forberedelse.

Pris 

Kurset er deltagergebyr for ansatte på hospitaler, i kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden.

Kurset koster 1.995 kr. + moms for ansatte fra kommuner og almen praksis uden for Region​ Hovedstaden samt ansatte i andre regioner. 

Sted

Regionalt Uddannelsescenter
Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 10B
2900 Hellerup  

Læs mere om uddannelsen

Læs flere detaljer om kurset på Kursusportalen​

Eller læs pjecen: 

Om Kurset i Narrativ medicin​​


Sådan søger du 

Få din leders godkendelse til at deltage

Inden du tilmelder dig, skal din leder godkende din deltagelse i kurset. Del evt. tilmeldingslinket, så din leder kan læse kursusbeskrivelsen.

Tilmelding for ansatte på hospitaler i Region Hovedstaden

Tilmeld dig kur​set på Kursusportalen​

Tilmelding for ansatte i kommuner, almen praksis eller andre regioner

Tilmeld dig kurset på Kursusportalen​

Relaterede uddannelser og kurser

Læs om gruppeforløbet om eksistentielle samtaler i sundhedsvæsenet

Læs om uddannelse i dialogmetoden Guidet Egen-Beslutn​ing (GEB)​
Redaktør