​​​​​​​​​​

Gruppeforløb om interprofessionel læring og samarbejde

​Bliv bedre til at samarbejde på tværs af professioner og til systematisk at involvere borgere, patienter og pårørende i deres forløb med e-læringskurset Interprofessionel læring og samarbejde.

Skab bedre sammenhængende forløb for borgere, patienter og pårørende

På kurset lærer du metoder til systematisk at involvere borgeren, patienten og deres pårørende i deres forløb. 

Du får viden, idéer og inspiration til, hvordan du og dine kolleger kan arbejde med jeres samarbejds- og læringskultur, så den bliver stærk. 

Når I styrker det interprofessionelle samarbejde og samtidig arbejder struktureret med at inddrage patienten, borgeren og de pårørende, er du og dine kolleger med til at skabe et mere sammenhængende forløb for den enkelte. 

Invitér dine kolleger, og løft kvaliteten af samarbejdet  

Vi anbefaler, at du tager kurset sammen med en eller flere kolleger. På den måde kan I sparre med hinanden og inddrage jeres fælles erfaringer og oplevelser fra hverdagen. 

I kan tage kurset over en periode, som det passer ind i jeres daglige arbejde.

Interprofessionel læring og samarbejde handler om, at professionerne og fagene lærer med, af og om hinanden i et tæt og forpligtende samarbejde med fokus på systematisk involvering af patienter, borgere og de pårørende. 

Læs mere om interprofessionel læring og samarbejde

Læs om interprofessionel læring og samarbejde på hjemmesiden for Dansk Selskab for InterprofessionelLæring og Samarbejde i Sundhedsvæsenet 

Læs artiklen Hvor godt fungerer det interprofessionelle samarbejde på hjemmesiden for Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet​ ​


 Hør, hvordan du og dine kolleger kan bruge interprofessionel læring og samarbejde i jeres praksis

Varighed: 3.10 min
​​

I videoen introducerer Annette Winther Erichsen og Anette Lykke Nielson, der er udviklings- og uddannelseskonsulenter, kursets indhold.

Målet er at skabe "et mere sammenhængende og involverende forløb for patienter, borgere og pårørende", "et bedre teamsamarbejde" og "en kultur, hvor samarbejde og læring understøttes i dagligdagen".

De beskriver, at "interprofessionel læring og samarbejde" er en tilgang, ”hvor patienter, borgere og pårørende inddrages systematisk og bevidst".​


​Målgruppe

Kurset er relevant for alle sundhedsprofessionelle i alle faggrupper uanset erfaring samt for ledere.

Modul 5 er særligt relevant for sundhedsprofessionelle med ansvar for undervisning og vejledning.

E-læringsmodulernes form og indhold

E-læringsmodulerne indeholder teoretisk og praksisnær viden om interprofessionel læring og samarbejde samt refleksionsspørgsmål og quizzer.​

Kursets varighed

Modulerne varer 5 x 30 - 45 minutter.

Pris 

E-læringskurset er uden deltagerbetaling.​


Om de 5 e-læringsmoduler 

Du og dine kolleger kan vælge at se gennemgå alle modulerne eller vælge dem, der er mest relevant for jer. Modul 1 og 5 er dog obligatoriske for at gennemføre kurset.

Illustration af en borger i kørestol omgivet af pårørende og personale

Modulet giver dig svar på: 

 • Hvad betyder interprofessionel læring og samarbejde?
 • Hvorfor giver det værdi for patienter og borgere, organisationer og sundhedsprofessionelle?
 • Hvad er evidensen bag interprofessionel læring og samarbejde?​


Illustration af borger og pårørende i samtale med personale

​Modulet giver dig svar på: 

 • Hvad er borgerinvolvering?
 • Hvorfor er borgerinvolvering vigtig?
 • Hvad vil det sige at arbejde med systematisk borgerinvolvering?​
Se e-læringsmodulet​ (Du skal bruge en kode for at tilgå modulet)

Illustration af et sundhedsfaglig team, der sidder i samtale rundt om et bord

​Modulet giver dig svar på: 

 • Hvad vil det sige, at de sundhedsprofessionelle lærer med, af og om hinanden?
 • Hvorfor er det vigtigt at lære med, af og om hinanden?
 • Hvorfor skal sundhedsprofessionelle lære af patienter, borgere og pårørende?
Se e-læringsmodulet​ (Du skal bruge en kode for at tilgå modulet)

illustration af patient, medicinstuderende, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og studerende i sundhedog ernæring, der sidder i en rundkreds og taler sammen

​Modulet giver dig svar på: 

 • Hvad kendetegner det interprofessionelle teamsamarbejde?
 • Hvorfor er det vigtigt at arbejde i interprofessionelle teams?
 • Hvad betyder interprofessionelt teamsamarbejde for kvalitet og forløb for patienter, borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle?
 • Idéer og inspiration til, hvordan du og din organisation kan arbejde med interprofessionelt teamsamarbejde.
Se e-læringsmodulet​ (Du skal bruge en kode for at tilgå modulet)

Illustration af forskellige studerende fra forskellige sundhedsuddannelser og undervisere.

Modulet giver dig svar på: ​

 • ​Hvorfor interprofessionel læring og samarbejde er et vigtigt element i sundhedsuddannelserne?
 • Hvordan interprofessionel læring og samarbejde udvikler gode samarbejdsevner hos elever og studerende på tværs af professioner og sektorer?
 • Hvordan du er en interprofessionel rollemodel i samarbejdet med elever, studerende og kolleger?
 • Baggrund, rammer og vilkår for interprofessionel læring og samarbejde i klinisk og teoretisk undervisning?

Se e-læringsmodulet​ (Du skal bruge en kode for at tilgå modulet)


S​ådan søger du 

Få din leders godkendelse til at deltage

Inden du tilmelder dig, skal din leder godkende din deltagelse i kurset. Del evt. tilmeldingslinket, så din leder kan læse kursusbeskrivelsen.

Tilmelding for ansatte i Region Hovedstaden

Tilmeld dig kurset på Kursusportalen​

Tilmelding for ansatte i kommuner, almen praksis eller andre regioner 

Tilmeld dig kurset på Kursusportalen  

Relaterede uddannelser og kurser

Læs mere om gruppeforløbet om ​​samarbejde og kommunikation på tværs af sektorer og faggrupper​

Læs mere om læringsforløbet i facilitering af interprofessionel læring og samarbejde​

Læs mere om kurset i at facilitere interprofessionel læring og samarbejde mellem studerende og elever


Redaktør