Foto: Colourbox​​​​​​​​​

Gruppeforløb om eksistentielle samtaler i sundhedsvæsenet

Bliv rustet til at tale med døende eller alvorligt syge og deres pårørende om vigtige emner. I forløbet Eksistenslaboratorium lærer du, hvordan du bruger dine styrker og svagheder i svære samtaler.   

​Behovet for at tale om eksistentielle emner kan opstå pludseligt

Mange sundhedsprofessionelle oplever, at patienter og borgere efterspørger støtte i forhold til eksistentielle problemer og tanker, der opstår ved svær sygdom eller en forestående død. De og deres pårørende har ofte brug for at tale om, hvordan sygdom ændrer deres hverdagsliv og livsdrømme. 

Det er ikke altid nemt at være forberedt på denne dialog. Behovet for at tale om eksistentielle emner kan nemlig komme til udtryk i situationer, der som udgangspunkt handler om noget andet fx ved medicinudlevering eller rutineundersøgelser. 

Lær dine egne evner og begrænsninger at kende 

Måske synes du, at det er svært pludselig at stå i en situation, hvor de vigtige emner kræver ro og tid, men hvor hverdagens opgaver og rutiner forhindrer dig i at engagere dig, som du gerne vil. Måske føler du ikke, at du har de rette kompetencer, overskud eller ressourcer til at tage de samtaler, som patienten eller borgeren har behov for. 

Igennem gruppeforløbet lærer du, hvordan du rummer og takler samtaler om eksistentielle emner med patienter, borgere og deres pårørende. Du lærer også at lytte til dine egne grænser og barrierer i situationerne. 

Du lærer at indgå i samtaler om menneskelig eksistens

Eksistenslaboratorium er et trygt rum, hvor du taler med kolleger og deler erfaringer og refleksioner over tidligere samtaler om eksistentielle emner. Refleksionerne over både egne og andres erfaringer lærer dig, hvordan du kan indgå i samtaler, der berører den menneskelige eksistens.  

Gruppeforløbet er baseret på det, vi kalder Eksistenslaboratorium. Eksistenslaboratorium er et sted, hvor du kan udforske det, der er mest relevant for dig i de eksistentielle samtaler. Undervisningens øvelser tager udgangspunkt i dig og dine erfaringer for at ruste dig bedst muligt til at kunne tale med patienter, borgere og pårørende om de grundlæggende eksistentielle emner, der er på spil, når mennesker bliver syge. 


Målgruppe

Sundhedsprofessionelle der arbejder med patienter og borgere med langvarige tilstande eller komplekse situationer på hospitaler, i kommuner eller i almen praksis i Region Hovedstaden.

Kursets forløb og indhold

Kurset består af 3 workshops af 2 timers varighed, som afholdes med ca. 3 ugers mellemrum. 

På kurset arbejder du med:

  • Dialog og øvelser i et trygt rum
  • Et naturligt sprog omkring det eksistentielle
  • Håb og mening i livet 
  • Bevidsthed om barrierer for den eksistentielle samtale.​

​Pris 

Kurset er uden deltagerbetaling for ansatte på hospitaler, i kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden. 

Sted

På din arbejdsplads.


Sådan søger du 

Få din leders godkendelse til at deltage

Inden du tilmelder dig, skal din leder godkende din deltagelse i kurset. ​​

Deltag med et hold med mindst 6 kolleger 

​I kan melde jer til Eksistenslaboriatorium, når I er 6-8 kolleger fra samme afdeling eller arbejdsområde. På den måde kan I sparre med hinanden og inddrage jeres fælles erfaringer og oplevelser fra hverdagen både under og efter kurset.

Tilmelding 

Kontakt os for til​melding (undlad at sende fortrolige og personfølsomme oplysninger) 

Relaterede uddannelser og kurser

Læs om kurset i narrativ medicin​

Læs om kurset til sundhedsprofessionelle ​grupper om tidligt palliativ indsats​


Redaktør