​​FOTO: Patientunderviser Augusta underviser sundhedsprofessionelle.

Undervisning med patienter eller pårørende som undervisere

​Løft kvaliteten af din undervisning ved at bruge patient- og pårørendeundervisere til at give kursisterne deres syn på sundhedsvæsenet.​ Undervisere og uddannelsesansvarlige kan rekruttere patient- og pårørendeundervisere​ gennem Region Hovedstadens simulationscenter Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES).​


​Patienters og pårørendes vinkler er relevante for alle

Når du er ansvarlig for at uddanne socialfaglige eller sundhedsprofessionelle, kan du med fordel inddrage patienter og pårørende i undervisningen.   

Uanset hvor erfarne dine sundhedsprofessionelle kursister er, bliver de bedre til at kommunikere med patienter og pårørende, når de får muligheden for at træne kommunikationssituationer med patient- og pårørendeundervisere. Det styrker patientbehandling og mindsker risici for misforståelser.

Ved at involvere patienter og pårørende allerede under studiet får de studerende konkrete redskaber til, hvordan patienter og pårørende kan inddrages i deres forløb.

  Mød patientunderviser Augusta

​​

I filmen møder vi Augusta, der er 33 år gammel, uddannet socialrådgiver og meget glad for at være kreativ. 

Augusta har været syg i mange år og har været i forskellige tilbud psykiatrien i 12 år. Dette har gjort hende kompetent til at blive ansat hos CAMES som patientunderviser, hvor hun holder oplæg for sundhedsfagligt personale og studerende.

Augusta ønsker at give de studerende et billede af, hvor forskellige patienter er og samtidig skabe noget refleksion, som de Forkert stavet ordstuderende kan tage med sig, når de skal ud i praksis.

De studerende er glade for patientundervisningen, da det er noget andet end at lære teori med modeller og skalaer. Det er vigtigt for dem at høre fra patienterne, da det hjælper dem med, hvordan de skal agere og være i mødet med patienterne.

Også underviseren er glad for patientundervisningen og anbefaler det klart til andre, da det kan noget, som underviserne ikke kan.

Augusta er altid spændt, inden hun skal ud at undervise, men følelsen i kroppen efterfølgende, synes hun er det hele værd. Hun føler, at hendes indsats​ er relevant, og at det sundhedsfaglige personale virkelig har gavn af patientundervisernes egne historier.​


Filmen er støttet med midler fra Trygfonden. Stor tak til studerende og undervisere på sygeplejeuddannelsen i Hillerød (Københavns Professionshøjskole) samt Augusta Forkert stavet ordForkert stavet ordLindenhoff for at dele oplevelser og erfaringer med uddannelseskonceptet fra CAMES.


Det giver bedre undervisning

Patientinddragelse i undervisning virker godt, fordi de sundhedsprofessionelle:

  • får forståelse for og indsigt i patienten og den pårørende 
  • får mulighed for at træne kommunikation med patienten og reflektere over patientinddragelse 
  • indgår i et ægte og professionelt møde med en patient, der er trænet til at give feedback.

Patientundervisning gør stort indtryk

Undervisningen med involvering af patienter og pårørende opleves som både vedkommende og praksisnær. Det viser sig ved gode evalueringer og høj deltagelsesprocent, og ofte fortæller deltagere, at forløbet har gjort stort indtryk – både i øjeblikket og i tiden fremover.

Din opgave ​som uddannelsesansvarlig

Det er din opgave som uddannelsesansvarlig at sørge for, at de studerende og sundhedsprofessionelle får beskrevet rammerne for patient- og pårørendeundervisningen.

På den måde sikrer du, at kursisterne ved, at det er et fortroligt rum, de inviteres ind i.

Patientunderviseren er uddannet til opgaven

I Region Hovedstadens simulationscenter CAMES, uddanner vi løbende patient- og pårørendeundervisere. 

Målgruppe

Patientundervisere kan bruges af alle uddannelsesansvarlige og undervisere for socialfaglige eller sundhedsprofessionelle faggrupper eller studieretninger.

Relevante undervisningsformer

Patient- og pårørendeundervisere er relevante at bruge i både traditionel klasseundervisning, simulation, webinarer eller konferencer.​​

Kontakt os for at bruge en patientunderviser

Ring eller send en mail til os, og fortæl om den undervisning, du har i tankerne.

Vi hjælper dig med det praktiske. Fx tilbyder vi:

  • Samarbejde om tilrettelæggelse af din undervisning
  • Rekruttering af patienter eller pårørende, der matcher din undervisning
  • Administration vedrørende ansættelse og aflønning af patient- og pårørendeundervisere.​

Pris

Prisen for at rekruttere patient- eller pårørendeundervisere varierer alt efter, fx hvor mange undervisere du vil inddrage, og hvor længe de skal undervise. 

Vær opmærksom​ på, at nogle uddannelsesinstitutioner allerede har en samarbejdsaftale om brug af patient- og pårørendeundervisere fra CAMES.

Kontakt os for at få en pris på netop dit undervisningsbehov.​


Relaterede uddannelser og kurser

​ Læs om kurset i det svære samarbejde og vejledning af studerende og elever

Læs om kurset i at facilitere interprofessionel læring og samarbejde mellem studerende og elever​​​

Redaktør