Ledelsesrummet

I Region Hovedstaden afholder vi løbende webinarer, hvor vi zoomer ind på aktuelle tendenser og udfordringer indenfor temaet ledelse. Webinarerne er gratis og åben for alle, som er nysgerrige på ledelse.​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Et gratis tilbud

I regionen afholder vi løbende webinarer fra Ledelsesrummet. Ledelsesrummet er et frivilligt tilbud til alle, som er nysgerrige på ledelse. Som leder giver webinarerne dig indsigt i aktuelle tendenser inden for ledelse, ny viden og redskaber til at tackle din hverdag samt inspiration til, hvordan du kan udvikle dit personlige lederskab i dit daglige arbejde.  

Hvem kan deltage?

Ledelsesrummet er et gratis tilbud til alle ledere i regionen. Er du ansat i regionen, og har du en særlig interesse i ledelse, så er du også velkommen til at deltage i webinarerne.  ​

Webinarer i Ledelsesrummet i 2023​​​​​

​​

Webinaret finder sted torsdag den 5. oktober kl. 13:30 - 15:00​​​

Beskrivelse

Budgetbesparelser, omorganiseringer, fusioner, dokumentationskrav, ferievagtplaner, opgaveglidning mellem faggrupper og lønforhandlinger, som ikke indfrier ønskerne. 

Som leder står du indimellem med ansvar for at lykkes med både upopulære og svære beslutninger. Også beslutninger, som ikke altid er groet i din egen baghave. Hvordan kan du håndtere det på en måde, så du både er loyal i dit ledelsesarbejde og samtidig lyttende og kommunikerende ift. den modstand, du kan møde?

Konkret giver webinaret dig

  • Perspektiver på ​dét at skulle udmønte svære beslutninger​

  • Indblik i dyna​mikkerne i, og håndtering af, afsender-modtager perspektiver i din ledelseskommunikation

  • Forhåbentlig en​​ oplevelse af flere handlemuligheder i beslutninger, der møder modstand​

Målgruppe

Alle ledere fra klinikken, virksomheder og koncerncentre, som indimellem løfter opgaver med at kommunikere, gennemføre og stå på mål for beslutninger, der møder uro, modstand eller skaber højlydte frustrationer hos de, der er berørt af dem

Hvem kan du møde?

Modige lederkolleger fra Region Hovedstaden, som fra eget arbejdsliv har erfaringer med udrulningen af svære beslutninger. Navne offentliggøres på et senere tidspunkt. ​

Suppleret af ledelseskonsulenterne Eva Høeg og Ane Gudmand Persson fra Center for HR og Uddannelse. ​


Webinaret finder sted torsdag den 23. november kl. 14.00-15.00

Beskrivelse

Når klagen fra patienter eller pårørende rammer den enkelte medarbejder påvirkes ofte hele organisationen dvs. den enkelte medarbejder, lederen og evt. også kollegaerne afhængig af klagens omdrejningspunkt.

Vi ved, at mange læger bekymrer sig ofte over risikoen for at blive ramt af en personlig klagesag. 4 ud af 10 læger frygter endda konsekvenserne for deres egen beslutningskompetence, hvis de bliver ramt. Og bekymringen for en klage fører alt for ofte til unødvendige prøver og undersøgelser for netop at undgå en klage. Det viser en helt ny survey om klagesager, som Lægeforeningen har gennemført bland mere end 2.500 læger (2022). 

Som arbejdsgivere har vi en forpligtelse til at drage omsorg for medarbejderne ifm. klagesager, hvilket vi vil belyse på dette webinar. 

Konkret giver webinaret dig

Indblik og viden om hvordan man bedst muligt håndterer klagesager, således at den indklagede får den hjælpe og støtte, der er behov for. 

Målgruppe

Alle med berørte klagesager. Vi har fokus på ledelsesopgaven ifm. klager, men indsigterne kan også være nyttige for tillidsvalgte kollegaer (MED, TR, AMIR, etc.)

Hvem kan du møde?

Du vil møde et udvalg af Regionens jurister og HR specialister, samt repræsentanter fra udvalgte hospitaler

Charlotte Topp og Morten Svalgaard Nielsen fra Ledelse og Organisation i Center for HR og Uddannelse er værter på webinaret. ​​


​Webinaret finder sted mandag den 4. december kl. 14-14.30​

Beskrivelse

På dette webinar præsenterer vi Region Hovedstadens Ledelsesudviklingsprogram, hvor kan du træne at blive en endnu bedre leder? Vi viser dig, hvad der er for dig som ny eller erfaren leder – og hvad der er for hele din ledergruppe sammen. Efter webinaret kan du tilmelde dig de forskellige tilbud, hvis de matcher dit behov.

Konkret giver webinaret dig

  • ​Overblik over regione​ns Ledelsesudviklingsprogram

  • Svar på spørgsm​​ål om, hvad der er det rette tilbud for dig.

Målgruppe

Ledere - og kommende ledere - i Region Hovedstaden.

Hvem kan du møde?

Morten Svalgaard Nielsen, chefkonsulent, Ledelse og Organisation, Center for HR og Uddannelse.
Ane Gudmand Persson, programleder, Ledelse og Organisation, Center for HR og Uddannelse.​​


Webinaret finder sted onsdag den 13. december kl. 13.30-15.00​

Beskrivelse

​Vagtplanlægning er en vigtig del af lederjobbet. Vagtplanlægning er fundamentet for, at du har de rette kompetencer tilstede dag, aften og nat. Det fylder tidsmæssigt, fordi der som regel er mange udfordringer forbundet med at få vagtplanen til at gå op - både på dagen når nogen melder sig syge eller på normperiode, fordi der mangler personale. 

Fair og gennemsigtig vagtplanlægning fylder stadig mere for personalet, og en stor del af arbejdsglæden og engagementet kan være bundet op på fx. hvor mange weekendvagter den enkelte skal tage. Medarbejderne forventer indflydelse og retfærdighed, og ledelsesopgaven er kun blevet vigtigere over tid. Med implementering af Optima kan vagtplanlægningen understøttes på nye måder og med en regional ambition om at alle skal bidrage til vagtarbejder, er der nok at tage fat på. 

Konkret giver webinaret dig

  • Hvad gør jeg, når va​​​gtplanen er svær at få til at gå op?

  • Hvordan jonglerer jeg melle​m patienternes, medarbejdernes og afdelingens behov?

  • ​Hvordan skaber jeg en god balance mellem a​​​rbejdsliv og privatliv for alle medarbejdere?

  • Hvordan skaber jeg en fælles forståelse for håndtering af fx. sygdom, barn syg, ferie, ønsker, afspadsering, kurser - hvad​​ prioriteres højest?

Målgruppe

Webinaret er for ledere og andre nøglepersoner, som bidrager til ledelse af vagtplanlægning. 

Hvem kan du møde?

Navne offentliggøres på et senere tidspunkt. ​


​​Tidligere w​​ebinarer 

Er du nysgerrige på, hvilke emner, vi tidligere har været omkring i Ledelsesrummet? Du kan se eller gense tidligere afholdte webinarer på regionens intranet, hvor du også kan finde materiale og præsentationer fra tidligere webinarer.

Se eller gense tidligere afholdte webinarer (kun adgang for ansatte i regionen)

Materiale og videoklip fra tidligere webinarer (kun adgang for ansatte i regionen)  ​

​​Tilme​​lding

Der afholdes flere webinarer årligt og alle webinarerne er gratis. Du kan tilmelde dig webinarerne i Kursusportalen, hvor du o​gså kan se datoerne for de kommende webinarer. ​

Tilmeld dig webinarerne i Kursusp​ortalen (kun adgang for ansatte i regionen)

 Kontakt

​Spørgsmål om indholdet?

Lea Malm Nielsen
Konsulent 
tlf. 91 17 16 00
Skriv til Lea Malm Nielsen (undlad at sende fortrolige eller følsomme oplysninger)

Spørgsmål om tilmelding?​

Mathilde Schantz Christensen
Studentermedhjælper
tlf. 29 12 23 79
Skriv til Mathilde Schantz Christensen (undlad at sende fortrolige eller følsomme oplysninger)


 Hold dig opdateret

​​Nyhedsbrevet Lederen

Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet Lederen, hvor kommende arrangementer annonceres.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her (via nyhedsbrevstjenesten Mailchimp)​


Redaktør