​​​​​​

Kursus i klinisk farmakologi til yngre læger (CRASH 1)

​Styrk dine kompetencer inden for rationel farmakoterapi, eller genopfrisk din viden om basal farmakologi. ​

​​Få mere viden om farmakologi 

Medicin er en af grundpillerne i sundhedsvæsenet, og området er i rivende udvikling. På kurset får du grundig viden om farmakokinetik og –dynamik, bivirkninger, polyfarmaci og systematisk medicingennemgang. Derudover lærer du at anvende de ​forskellige digitale opslagsværker og støttesystemer, du skal bruge for at kunne udøve rationel farmakoterapi.

Få kompetencerne til at udøve farmakoterapi 

Kurset giver dig både teoretisk og praktisk viden, så du får underbygget dine medicinske kompetencer og bliver i stand til at udøve rationel farmakoterapi til dine patienter. Blandt andet lærer du, hvordan du kan gå systematisk til værks, når du har patienter med komplicerede medicinlister.

"Jeg er blevet mere selvsikker i forbindelse med specifikke farmakologiske problemstillinger og stoler mere på mine egne evner til at vælge de bedste løsninger for patienten."
Frederikke Bang Løppke, KBU-læge i almen praksis​

​Målgruppe

Du skal være læge i KBU-forløb, introduktionsstilling eller hovedforløb for at tage kurset. 

Kursets form og indhold

Kurset er en kombination af forelæsninger og holdundervisning med case-arbejde.  ​

Kursets varighed

Kurset varer 1 dag.

Pris 

Kurset er uden deltagergebyr for uddannelseslæger på hospitaler og i almen praksis i Region Hovedstaden og for ansatte i Region Hovedstaden.

Kurset koster 2.500 kr. for deltagere fra øvrige regioner. 

Sted

Atrium
Lersø Parkallé 101
2100 København Ø

Læs mere om kurset

Læs flere detaljer om kurset på Kursusportalen​


Sådan søger du 

Aftal din deltagelse på kurset med din leder

Inden du tilmelder dig, skal din nærmeste leder være informeret om og indforstået med din deltagelse på kurset.

Tilmelding for uddannelseslæger på hospitaler og i almen praksis i Region Hovedstaden

Tilmeld dig kurset på Kursusportalen

Tilmelding for deltagere fra andre regioner 

Tilmeld dig kurset på Kursusportalen 

Relaterede uddannelser og kurser

Læs om kurset i avanceret klinisk farmakologi til yngre læger (CRASH 2)

Se et udvalg af kurser i kirurgisk træning​


Redaktør