Klinisk basisuddannelse for læger

Vælger du at tage din kliniske basisuddannelse på Bornholms Hospital, bliver du mødt med en udfordrende fagligt miljø og en bred patientskare. Vi har tillid til at du kan arbejde selvstændigt og til gengæld kan du regne med dine kolleger, både på jobbet og i din fritid. Det tager kun 40 minutter i fly og 3 timer i bus eller tog til Rønne.

Hvorfor vælge Bornholms Hospital?

Bornholms hospital er et nærhospital med akut modtagefunktion og fødsler. Hospitalet har et relativt lille optageområde på ca. 40.000, dog i sommerperioden ca. 150.000 pga. turisme. Bornholms hospital varetager selv de fleste hovedfunktioner som omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje, rehabilitering og palliation.

Det betyder, at du som KBU-læge på Bornholm kommer i berøring med rigtig mange specialer. Samtidig har hospitalet en størrelse, at du i mange tilfælde3 får mulighed for at følge patienten i hele patientforløbet

KBU-forløbene på Bornholms Hospital

Bornholms Hospital modtager 6 – 10 KBU læger pr. halvår, hvilket betyder, at du altid har minimum 5 kolleger, som er på samme forløb. Som oftest opstår der et godt kollegialt miljø mellem KBU-lægerne på Bornholms Hospital, da de fleste vælger at være indkvarteret i nogle af hospitalets boliger.

De kirurgiske og medicinske KBU- forløb foregår på Bornholms Hospital, mens praksisdelen foregår i et samarbejde med øens mange praksisklinikker.

Afhængig af antallet af færdiguddannede kandidater fra universiteterne, kan hospitalet opslå 6-10 KBU-stillinger pr. halvår. Bornholms Hospital er dog sikret en normering på mindst 6 KBU-stillinger pr. halvår. Uddannelsesforløbene starter både i kirurgisk - og medicinsk regi. 

Hvornår starter forløbene?

I første halvår starter basisforløbene i marts, april og maj. I andet halvår starter basisforløbene i september, oktober og november.

I de halvårlige ansøgningsrunder med 6-10 opslåede KBU-forløb, skal 2. dels KBU-forløbet finde sted i almen praksis. Som følge af kapacitetsmæssige udfordringer i almen praksis på Bornholm, er der givet en midlertidig dispensation til at en mindre del af 2. dels KBU-forløbene finder sted på hospitalet, indeholdende enten intern medicin eller kirurgi.

Kurser og supervision

Som læge i KBU-forløb på Bornholms Hospital har du en mentor i form af en ældre læge tilknyttet. Herudover foregår der løbende undervisning på de medicinske og kirurgiske konferencer. 

Én gang om måneden afholdes der undervisningsdag for yngre læger.

Alle yngre læger tilbydes kursus i ALS (Advanced Life Support). ALS-kurset er et internationalt anerkendt kursus, der har til formål at give en forbedret systematisk tilgang til vurdering og behandling af kritisk syge patienter og patienter med pludselig uventet hjertestop.

Om hospitalet

Afdeling for Medicinske Sygdomme omfatter afsnit med kardiologi, diabetes og dialyse, neurologi med rehabilitering, lungemedicin og børn.

I Afdeling for Kirurgi Kirurgisk kommer du i berøring med parenkymkirurgi, ortopædkirurgi, og gynækologi som også omfatter fødsler og barselsgang. 

På kræftområdet foregår der i samarbejde med regionens øvrige hospitaler medicinsk behandling.  

Akutområdet er på Bornholms Hospital dækket af en Akutmodtagelse, hvor der er både medicinske og kirurgiske forvagter. Hospitalet har egen helikopterlandingsplads og ved akutte overflytninger af patienter til Hovedstadens øvrige hospitaler, er det oftest de yngre læger, som ledsager patienterne.

Bolig mens du er på Bornholm

Du har mulighed for at bo billigt og tæt på hospitalet i én af hospitalets mange boliger. 

Læs mere om vores boliger her
Redaktør