Lægelig videreuddannelse

Region Hovedstaden har ansvar for at gennemføre den lægelige videreuddannelse i de 38 forskellige lægelige specialer.  Herunder finder du en kort introduktion til den lægelige videreuddannelse.

​​​​​​

For at opnå autorisation som speciallæge skal du først gennemføre den obligatoriske Klinisk Basisuddannelse på 12 måneder. Herefter har du højst fire år til at beslutte dig for hvilket af de 38 specialer, du ønsker at fordybe dig. Specialeuddannelsen påbegyndes med et introduktionsstillingsforløb på typisk 1 år.  Herefter følger et hoveduddannelsesforløb på 4-5 år afhængigt af dit specialevalg. 

Opslag på sundhedsjobs.dk

Alle introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb opslås på sundhedsjobs.dk (tidl. laegejob.dk​) og på Region Hovedstadens hjemmesider.

​Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse 

Sekretariatet for Lægelig videreuddannelse har ansvar for uddannelsesregion Øst, som består af Region Hovedstaden og Region Sjælland. Sekretariatet rådgiver uddannelsessøgende læger og uddannelsesgivende afdelinger om regler, bekendtgørelser mv. Sekretariatet​ varetager  desuden den Kliniske Basisuddannelse og uddannelsesstillinger inden for det almenmedicinske speciale.  

Få rådgivning og læs mere om den lægelige videreuddannelse på hjemmesiden laegeuddannelsen.dk ​

Redaktør