Værdibaseret styring - en kort introduktion

Fokus er ikke kun på hvilken og hvor meget behandling, patienterne får, men også og især på hvad patienterne får ud af behandlingen.

Værdibaseret styring er en strategi for udviklingen af sundhedsvæsenet, som sigter mod at opnå de bedst mulige resultater for patienten med et effektivt ressourceforbrug.


Styring efter værdi for patienten indebærer, at indsatsen organiseres med udgangspunkt i de forskellige patientgruppers behov. Traditionelle medicinske specialer og organisatoriske grænseflader får mindre betydning i forhold til tværgående, koordinerede forløb.

Samtidig ændres fokus i opfølgnings- og betalingsmodeller fra enkeltydelser og produktivitetskrav opgjort på afsnitsniveau, til mere systematisk opfølgning på kvalitet og resultat for patienten set i forhold til det samlede ressourceforbrug på tværs af enheder.

Værdibaseret styring drejer sig med andre ord om at koble økonomiske incitamenter til resultaterne af behandlingen. I princippet er det at gå fra aktivitetsafregning til afregning på basis af resultater.


 

Redaktør