I erhvervspraktik på Bornholms Hospital

​Bornholms Hospital er øens største samlede arbejdsplads, og du har gode muligheder for at komme i praktik. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hvis du ønsker at komme i praktik på hospitalet, skal du henvende dig til din UU-vejleder på din skole, som så kontakter​​​​​​​​​​​​ hospitalet. Du skal altså ikke selv rette direkte henvendelse til hospitalet for at få en praktikplads.
Du kan komme i praktik som:
Bioanalytiker
Diætist
Elektriker
Ernæringsassistent i køkkenet
IT-medarbejder
Lægesekretær
Portør
Radiograf,
Sygeplejerske,
Social- og sundhedsassistent, osv.
 
Når du er i praktik vil du blive en del af arbejdsfællesskabet, og få mulighed for at løse opgaver i samarbejde med den person du er tilknyttet.


Redaktør