Parkering

​Du har mulighed for at parkere ved alle indgange til Bornholms Hospital. Du finder invalideparkering tættest på alle indgange til hospitalet.

Parkeringszoner og regler

På Bornholms Hospital har vi 2 parkeringszoner.

  1. Uden tidsbegrænsning, skilte med grøn stribe.
  2. Tidsbegrænset parkering, skilte med blå stribe, forbeholdt patienter, pårørende og andre med korte ærinder på hospitalet

Patienter og pårørende

Patienter og pårørende kan parkere frit på alle pladser - dog med gyldig P-skive, hvor dette påbydes.

Patienter med længere forløb end 3 timer, kan få forlænget tidsrummet for parkering ved at få udleveret en parkeringstilladelse, som skal placeres i bilens frontrude let læselig udefra. Parkeringstilladelse kan afhentes i receptionen ved hovedindgangen.

Pladser foran hovedindgangen er alle med tidsbegrænsning

Pladserne foran hovedindgangen fra Ullasvej er alle med tidsbegrænsning. Dette for at sikre, at patienter og pårørende kan få en plads. 

Har du brug for at parkere i længere tid anbefaler vi, at du henter en parkeringstilladelse i hospitalets Reception eller parkerer på nogle af vores parkeringspladser ved søndre Villavej, som alle er uden tidsbegrænsning.

Færdselsloven gælder også på Hospitalets område

Færdselslovens bestemmelser gælder også på hospitalsområdet, og området kontrolleres hyppigt af P-vagter.

Du skal derfor være opmærksom på at huske p-skiven, og at det kun er tilladt at parkere på de afmærkede pladser.

Parkeringsregler i zonerne

For parkering i zonerne gælder følgende regler:

  • Der må ikke parkeres på brand- eller kørevej
  • Der må ikke parkeres på handicappladser uden gyldigt handicapkort 
  • Der må ikke parkeres på pladser reserveret til ambulancer og sygetransporter
  • Der må ikke parkeres på reserveret pladser uden gyldig P-tilladelse
  • Der må ikke parkeres udenfor bås i områder med bås-markeringer

Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte parkeringsadministrationen i Center for Ejendomme på e-mail: CEJ-FP-Parkering@regionh.dk.

Redaktør