Find vej på Bornholms Hospital

Her finder du oversigtskort og specifikke vejvisninger til de enkelte afdelinger og afsnit.

​​​

 ​​​​​​​​Her kan du se, hvor på hospitalet, du finder afdelingerne


Parkering på hospitalet

Se mere om parkering på Bornholms Hospital her >>>

Udskriv kort og vejvisning til afdelinger og afsnit


Redaktør