Om Sengeafsnit 2

​Sengeafsnit 2 er en del af Afdeling for Medicinske Sygdomme. Sengeafsnittet er primært for patienter med Kræftsygdomme, hjerte- og lungesygdomme.

Specialer på Sengeafsnit 2

  • Kræftsygdomme
  • Lungesygdomme
  • Hjertesygdomme

Samarbejde med hospitalets øvrige afsnit

Sengeafsnittet har et tæt samarbejde med Ambulatorie 1 og Afsnit for Lindrende Behandling.

Ved udskrivelse til eget hjem hvor der skal etableres hjælp, har vi desuden en tæt kontakt til Visitationen i Bornholms Regionskommune. 

Organisation

Sengeafsnit 2 er en del af Afdeling for Medicinske Sygdomme. Se mere om Afdeling for Medicinske Sygdomme her

Redaktør