Om Sengeafsnit 1

Specialer på Sengeafsnit 1

Sengeafsnittet består af flere forskellige specialer.

  • Mave- og tarmkirurgi
  • Led- og knoglekirurgi
  • Sygdomme i centralnervesystemet
  • Børne og ungeafsnit, inkl. Barselsgang
 Vi har i alt 40 sengepladser, som er delt i de forskellige specialer. Afsnittets ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske og en assisterende afdelingssygeplejerske.

Behandlingen og plejen varetages af læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Ved behov, får patienter også behandling af fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagog, diætist.

Stuegang

Der er daglig stuegang på afsnittet i de forskellige specialer, men det er ikke altid at vi vurderer et behov for daglig stuegang hos indlagte patienter. Hvis du eller dine pårørende har ønsker til stuegang, kontakter du plejepersonalet, der er omkring dig på dagen.

Stuegang bliver foretaget både af yngre læger og af speciallæger. 

Måltider

Måltider på afsnittet serveres i tidsrummene

  • Morgenmad: 8:00-9:00
  • Frokost: 12:00-13:00
  • Aftensmad: 17:30-18:30.

Besøgstider

Vi har ikke faste besøgstider på afsnittet, men vi bestræber os på at der er hviletid for indlagte patienter mellem 13-14, samt madro ved måltider.

Udskrivelse

Når du udskrives fra afsnittet, bliver der sammen med dig og dine og pårørende vurderet om der er behov for kontakt til Bornholms Regionskommune i forhold til hjemmepleje og hjemmesygepleje, hvis denne kontakt ikke allerede eksisterer. 

Ved behov kan der være tale om videokonference eller et visitationsmøde på afsnittet, hvor både du og dine pårørende kan deltage. 


Redaktør