Visiteret til siddende patienttransport

Når du er fra Bornholm og er visiteret til siddende patientbefordring til et andet hospital i Region Hovedstaden betyder det, at du bliver kørt til af fra flyet med Falck. Det er lægen, der visiterer dig til siddende patientbefordring.

Til og fra lufhavnen med Falck​

Når du er visitereret til siddende patientbefordring til et hospital i Region Hovedstaden, foregår kørslen med Falck, som kører dig til og fra lufthavnene​, hvorfra rejsen foregår med Bornholmerflyet. 

Om turen hjemmefra og til hospitalet i hovedstaden

Du skal være klar til at tage hjemmefra 90 minutter før flyafgang fra Bornholms Lufthavn. Du kan regne med at være i lufthavnen senest 30 minutter før afgang. Hvis det vurderes, at du har brug for hjælp, får du den hjælp, du har brug for til at komme på og af flyet.

Fra Københavns Lufthavn til hospitalet

I Københavns Lufhavn bliver du hentet ved flyet og kørt til det hospital, hvor du har en aftale. 

Du skal regne med, at der kan være andre med på turen og at der kan være andre kørselsærinder på din tur. Du vil dog altid være fremme tidsnok til din aftale på hospitalet

Om turen fra hospitalet og hjem igen

På hospitalet skal du gå til Falck – mødestedet og vente til du bliver hentet. Du skal være klar til afgang fra hospitalet 2 timer før flyets afgangs tidspunkt fra Københavns Lufthavn CPH

I Københavns Lufthavn bliver du kørt helt hen til flyet og hjulpet ombord, hvis du har brug for det.

Fra Bornholms Lufthavn til dit hjem

Du bliver hentet ved flyet og kørt hjem til din egen bopæl. Du kan regne med at du senest er hjemme 1½ time efter flyets ankomst til Bornholm, da der kan være andre kørselsærinder på din tur.


Du kan læse mere i de to foldere her nedenunder:


Redaktør