Når du vågner op

Når du har gennemgået en operation og har behov for tæt observation efterfølgende, vil du blive modtaget på Afsnit for Opvågning. Personalet vil her blive orienteret om, hvordan din operation er forløbet. De vil være omkring dig hele tiden, og du vil blive overvåget af udstyr, der måler blodtryk, puls, hjerterytme og iltindholdet i blodet. Du vil blive plejet og behandlet efter behov – især smerte- og kvalmebehandling har høj prioritet. Udover selve smertebehandlingen vil din almene tilstand, vejrtrækning, kredsløb, væskebalance og vandladning tillige observeres efter operationen.

Opholdets varighed

Opholdet på Afsnit for Opvågning kan vare lige fra 1-24 timer, alt afhængig af hvilket indgreb, du har fået foretaget, og hvilken tilstand, du er i.

Hvis du er bedøvet med rygbedøvelse, skal du som minimum ligge på opvågningsafsnittet indtil du får følelsen tilbage i benene og din videre smertebehandling er justeret ind. Dette kan tage nogle timer. 

Det kan være en god idé at medbringe en bog eller andet underholdning til opholdet. 

Besøg

Du har brug for ro og hvile efter operationen, men pårørende er dog velkomne på afsnittet i begrænset omfang. Besøget skal aftales med personalet. Det er dog kun muligt at have besøg af højst én pårørende ad gangen grundet trange pladsforhold. Det er uhensigtsmæssigt at medbringe mindre børn af hensyn til de andre patienter.

Der vil altid være plads til en pårørende til børn, der er blevet opereret.

Når du er velbefindende, vil du blive kørt til sengeafsnittet. Her vil personalet informere dig om selve operationsindgrebet.

Redaktør