Om Ambulatorie for Nyresygdomme

En del af Afdeling for Medicinske Sygdomme

Ambulatorie for Nyresygdomme er en del af Afldeing for Medicinske Sygdomme. 

Samarbejde med regionens øvrige hospitaler

Undersøgelse og behandling i Ambulatorie for Nyresygdomme foregår i et samarbejde med regionens øvrige hospitaler. 

Redaktør