Opvågning

​I Opvågningsafsnittet modtages patienter, der har gennemgået en operation, og som efterfølgende har behov for tæt observation. Ved ankomsten til Opvågningsafsnittet bliver personalet hér orienteret om, hvordan operationen er forløbet.
Personalet er omkring dig hele tiden og du er overvåget af udstyr, der måler blodtryk, puls, viser hjerterytmen og om der er ilt nok i blodet. 

Du ydes pleje og behandling efter dit behov. Smerte- og kvalmebehandling har meget høj prioritet. Ved visse større indgreb behandles smerterne via et smertekatheter i ryggen.    Til top

Hvor lang tid går der?

Opholdet i Opvågningsafsnittet varer 1-24 timer afhængig af indgrebet og din tilstand.
Opvågningsafsnittet har åbent hverdage mellem 09.00 og 17.15 og har 4-5 pladser. I tiden derudover foregår opvågning på intensivafsnittet.

Udover selve smertebehandling observeres tillige din almene tilstand, vejrtrækning, kredsløb, væskebalance og vandladning efter operationen.

Hvis du er bedøvet med en rygbedøvelse skal du ligge på opvågningsafsnittet til følelsen vender tilbage i benene og til den videre smertebehandling er justeret ind. Det kan vare nogle timer. Der er mulighed for at høre diskman, og det er en god idé, at medbringe briller, en god bog og evt. høreapparat.    Til top

​Mulighed for besøg?

Du har brug for ro og hvile efter operationen. Pårørende er dog i begrænset omfang velkomne på Opvågningsafsnittet efter forudgående aftale med personalet. Pladsforholdene på Opvågningsafsnittet er trange, og der er derfor højst mulighed for at have besøg af én pårørende ad gangen. Af hensyn til de andre patienter er det uhensigtsmæssigt at medbringe mindre børn. 

Vi sørger for, at der altid er plads til en pårørende til børn, der er blevet opereret.

Når du er velbefindende, køres du tilbage til sengeafsnittet, hvor personalet, læger og sygeplejersker vil informere om selve operations indgrebet.

Redaktør