Om Sengeafsnit 1

Sengeafsnit 1 modtager både planlagte og akutte voksne patienter til udredning og/eller til operation af kirurgiske lidelser.

Afsnittet har 36 sengepladser fordelt på ortopædkirurgi, mavetarmkirurgi, gynækologi, fødsels-og barselspatienter. 

Alle patienter fra 14 år og opefter indlægges her. Patienter under 14 år indlægges på Børneafdelingen, F1.

Til Sengeafsnit 1 er der fast tilknyttet 2 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut til at varetage genoptræning, og som også medvirker ved planlægningen af udskrivelsen.

Sengeafsnit 1 har desuden to specialuddannede stomisygeplejersker, som varetager behandling og rådgivning af stomipatienter.  De træffes, efter aftale i Ambulatorie 2 hver mandag.

Sengeafsnittet har et tæt samarbejde med Ambulatorie 2,  Afsnit for Operation og Afsnit for Bedøvelse samt Intensiv Behandling.

Ved udskrivelse til eget hjem hvor der skal etableres hjælp, har vi desuden en tæt kontakt til Visitationen i Bornholms Regionskommune. 
​​​
Redaktør