Bedøvelse af patienter

​Bedøvelse af voksne patienter

Inden bedøvelsen 

​I forbindelse med din journalskrivning i ambulatoriet vil den journalskrivende læge informere dig om bedøvelse.

Du vil blive spurgt om bl.a. tidligere bedøvelser, om der er nogle former for medicin du ikke kan tåle, hvilken medicin du spiser til daglig (incl. naturmedicin), om du har tandprotese osv.

Du vil få forklaret, hvilken form for bedøvelse der kan komme på tale i dit tilfælde (fuld bedøvelse eller lokal bedøvelse) og om der skal foretages yderligere undersøgelser inden bedøvelsen Hvis lægen skønner det, eller du selv ønsker det, vil du komme til at tale med en anæstesi(narkose)-læge.

 Faste

​Af hensyn til din sikkerhed er det vigtigt, at du ikke indtager fast føde eller mælkeprodukter i 6 timer før du møder til operation. Dette skal tages helt bogstaveligt, da f. eks tyggegummi og pastiller vil stimulere maven til at producere mavesaft, hvilket kan give risiko for opkastning under bedøvelsen.

Klare væsker (te, kaffe (uden mælk/fløde), vand og saft ) må du drikke til 2 timer før du skal møde.

Du må gerne børste tænder og rygning har ingen betydning for bedøvelsen.    Top

 Beroligende medicin

​Du vil normalt ikke før bedøvelsen få beroligende medicin.

Med hensyn til din sædvanlige medicin, må du kun tage, hvad du får besked på af sygeplejersken på operationsdagen.

Personlige ejendele

​Du må gerne medbringe briller, høreapparat og tandproteser til operationsafdelingen. Af hensyn til dine øjne, skal du undlade at bruge kontaktlinser på operationsdagen. Undlad makeup, også neglelak, af hensyn til overvågningen af dig under bedøvelsen. Piercingsmykker i ansigt, mund og omkring operationsstedet skal tages af før operationen.     Top

Fuld bedøvelse

​Når du ankommer til operationsafdelingen vil du blive modtaget af anæstesi-og-operations-personalet., som vil udspørge dig om dit navn og personnummer osv. Du vil få målt blodtryk, puls, kardiogram og blodets iltindhold ved hjælp af en lille blød klemme på en finger .Der bliver anlagt et drop(en kanyle i en blodåre på håndryggen eller i armen),hvorigennem man kan tilføre væske og medicin.

Under bedøvelsen overvåger anæstesisygeplejersken hele tiden dit kredsløb og vejrtrækning samt sørger for at vedligeholde bedøvelsen. Efter operationen bliver du evt. kørt til opvågningsstuen .

Ryg bedøvelse

​Forberedelserne til rygbedøvelse er præcis de samme som til fuld bedøvelse. Ved rygbedøvelse (spinal/epidural) sprøjtes bedøvelsesmidlet ind gennem en tynd nål eller et tyndt plastikrør til nerverne i ryggen. Anæstesilægen anlægger rygbedøvelsen medens du ligger på siden med krummet ryg, evt. siddende i foroverbøjet stilling. Efter indsprøjtning af lokalbedøvelsen vil man ofte kunne mærke varme og snurren i benene, som efterhånden bliver følelsesløse og tunge, ligesom du bliver smertefri i operationsfeltet Under selve operationen kan du evt. høre musik på høretelefoner, du kan evt.​ medbringe dine egne bånd/CD´er og du vil kunne få medicin, som du kan døse på .Under hele operationen bliver du overvåget af en anæstesisygeplejerske. Efter operationen vil du blive kørt til opvågningsstuen.

Rygbedøvelsen vil aftage efter 1 til 3 timer (max. 6 timer) afhængigt af hvilket bedøvelsesmiddel der er valgt.    Top

Andre lokalbedøvelser 

​Hvis du f.eks. skal have lavet indgreb på arme eller hænder er der mulighed for at lokalbedøve dele af eller hele armen. Tilsvarende kan dele af benet eller hele benet lokalbedøves.

Efter bedøvelsen

​Hvis du i øvrigt har smerter efter operationen vil du få smertestillende medicin efter behov. Hvis der kommer kvalme og/eller opkastninger vil der blive givet medicin mod dette. Af og til kan der forekomme hæshed og ruhed i halsen efter en fuld bedøvelse. Disse gener vil fortage sig i løbet af et par dage.

Efter rygbedøvelse ses ikke sjældent besvær med første vandladning, du må derfor ikke gå hjem, før du har ladt vandet.

I sjældne tilfælde kan man efter en rygbedøvelse få meget kraftig hovedpine, hvor almindelig hovedpinebehandling er uden effekt. Er det tilfældet kan du umiddelbart rette henvendelse til anæstesiafdelingen.

Vi vil da kunne give dig en mere effektiv behandling.

Har du yderligere spørgsmål i forbindelse med bedøvelse er du altid velkommen til at tale med en anæstesilæge

Redaktør