At være patient på Kirurgisk sengeafsnit

Akutte indlæggelser​

Den første kontakt med Bornholms Hospital vil være med personalet i Akutmodtagelsen. Her vil der blive oprettet en journal  og taget blodprøver m.m. Herefter vil du blive overflyttet til Kirurgisk sengeafsnit.

På Kirurgisk sengeafsnit vil vores plejepersonale vise dig tilrette på sengestuen. Sengestuerne er enten firesengsstuer, tosengsstuer eller enestuer. 

Patienter, der er blevet opereret, vil i første omgang komme på Opvågningsafsnittet/Intensiv afsnittet. De bliver senere flyttet til Kirurgisk sengeafsnit til videre observation og pleje.

Er du pårørende, er det en god ide at være tilstede, hvis det er muligt. 

Planlagte indlæggelser

Planlagte indlæggelser sker ofte efter henvisning fra din egen læge og efter, at du har haft en samtale med en af vores kirurgiske læger. Du vil herefter modtage en indkaldelse med mødedato. 


Ved indlæggelsen på Kirurgisk sengeafsnit sørger vores plejepersonale for at tage blodprøver og gøre dig klar til operation. Du kommer ind på en sengestue, får hospitalets tøj på, får målt dit blodtryk og taget din temperatur m.m.

Dine pårørende er velkomne til at følge med ved din planlagte indlæggelse.

Udskrivelsen

Det er vigtigt for os, at du har medindflydelse på din indlæggelse. Derfor sker din udskrivelse i samarbejde mellem dig og den læge, der går stuegang.

Hvis du har brug for mere hjælp i dit hjem eller brug for genoptræning efter f.eks. en knæ- eller hofteoperation, kontakter vi Visitationen i Regionskommunen. 
Derudover vil der blive lavet en genoptræningsplan sammen med dig og din kommune.
Hvis dine pårørende ønsker at deltage i samtalen med Visitationen,​ kan vores  plejepersonale hjælpe jer med at arrangere dette. 

Redaktør