​​

Om Afdeling for Kirurgi

Afdeling for Kirurgi på Bornholms Hospital varetager planlagt og akut udredning og behandling.

Specialer i sengeafsnit og ambulatorier under Afdeling for Kirurgi

  • Led- og Knoglekirurgi
  • Mave- og Tarmkirurgi
  • Kvindesygdomme
  • Øre-, næse,- og halskirurgi
  • Urinvejskirurgi

Samarbejde med regionens øvrige hospitaler

Undersøgelse og behandling i sengafsnit og ambulatorier under Afdeling for Kirurgi foregår i et samarbejde med regionens øvrige hospitaler. Mange af  vores speciallæger er tilknyttet specialafdelinger på hospitalerne i Region Hovedstaden.

Kræftsygdomme udredes på Bornholms Hospital. Den kirurgiske behandling (operation) foregår på samarbejdende afdelinger i Region Hovedstaden: Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. Medicinsk efterbehandling og efterkontrol vil oftest foregå på Bornholms Hospital. 

 
Redaktør