Pårørende til en intensivpatient

Der er fri besøgstid til Afsnit for Intensiv Behandling. Henvend dig hos personalet, hvis du vil besøge en patient på afsnittet.

Roligt miljø

Patienterne på Afsnit for Intensiv Behandling har brug for megen hvile. Vi beder derfor om at begrænse antallet af personer. Tager I mindre børn med på besøget, bør I først aftale det med personalet.

Patienterne på Afsnit for Intensiv Behandling er kritisk syge, og det er vigtigt at skabe et roligt og trygt miljø omkring patienterne. Du kan som nær pårørende hjælpe ved at give patienten nærhed – tale med patienten og holde i hånd.

Opholdsstue

På Afsnit for Intensiv Behandling er der en opholdsstue for pårørende, hvor man kan hænge sit overtøj og eventuelt lave sig en kop kaffe eller te. I særlige tilfælde kan overnatning på sygehuset arrangeres. 

På Afsnit for Intensiv Behandling er det kun tilladt at anvende mobiltelefon i opholdsstuen og kun under fornøden hensyntagen til andre pårørende. Alle andre steder i afsnittet skal mobiltelefoner være helt slukket. Dette skyldes, at der anvendes følsomt apparatur i afsnittet, og at der er en risiko for, at dette kan svigte, når der kommer signaler fra mobiltelefoner.

Ring til os

Du er altid velkommen til at ringe til Afsnit for Intensiv Behandling på telefon 38 67 15 05 for at høre, hvordan patienten har det. Vi beder dog om, at det kun er et enkelt familiemedlem, der har telefonkontakten til afdelingen, og at tidspunkterne omkring vagtskifte så vidt muligt undgås. Vagtskifte finder sted imellem kl. 07-08, 15-16 og 23-24.


Redaktør