Om Afsnit for Intensiv Behandling

Intensivt Afsnittet undersøger, overvåger og behandler kritisk syge patienter, hvor et eller flere organer svigter alvorligt. Den konstante overvågning af organfunktionerne foregår ved både personale og elektronisk overvågning. 

Afsnittet modtager patienter fra alle afdelinger på hospitalet. 

Redaktør