Udviklingsprojekt med iPads

​Bornholms Hospital og Bornholms Regionskommune har modtaget støtte til et telemedicinsk projekt, hvor vi undersøger, om vi kan gøre genoptræningen mere effektiv efter udskrivelsen fra hospitalet. Under indlæggelsen optager fysio- og ergoterapeuter øvelser og vejledninger i patienthåndteringer, som følger patienten ved udskrivelsen til eget hjem eller et at kommunens centre. Håbet er at videooptagelserne vil gøre det lettere for alle de personer der kommer i kontakt med patienten at fortsætte træning.​

Se en film om iPad-projektet her

 
Redaktør