Hvis du vil føde hjemme

Hjemmefødsel er et tilbud til alle raske gravide, der føder til terminen, det vil sige mellem uge 37 og uge 42, og som har ét​ barn i maven. Barnet skal ligge med hovedet nedad.

Overvejer du at føde hjemme?​​

Hvis du vælger at føde hjemme, får du tilbudt de sædvanlige konsultationer hos læge og jordemoder, og du får et hje​mmebesøg af din jordemoder i uge 37. Her arrangerer I sammen det praktiske omkring fødslen. 

Til fødslen kalder man den vagthavende jordemoder, og efter fødslen får man tilbudt hjemmebesøg af jordemoderen. Sundhedsplejersken kommer ligeledes kort tid efter fødslen. ​

Fordelene er mange

...her er nogle af dem:

  • Man føler sig tryg, og der er ro i ens eget hjem.
  • Hjemme er det lettere at få tiden til at gå, noget der især er vigtigt for førstegangsfødende, der ofte er længe i fødsel.
  • Manden føler sig bedre tilpas og mere nyttig end på hospitalet, og eventuelle større børn kan lettere deltage.
  • Man har en jordemoder for sig selv og undgår oftest et vagtskifte.
  • I stedet for at skulle af sted midt i fødselsarbejdet, kan man slappe af og lade jordemoderen komme til sig.

Nogle vil måske betragte det som en ulempe at skulle sørge for det praktiske selv, vaske sengetøj og håndklæder. Det er en almindelig skrøne, at fødsler griser meget, men selvfølgelig er der vask, og den daglige husholdning forsvinder jo ikke. Familien vil ofte hellere end gerne hjælpe, så her er en fin mulighed for at tage imod hjælp og nyde det. 

​Ønsker du at føde i fødekar, kan I kontakte Rikke Falck Pedersen Tlf.: 56 47 13 16

Ved fødslen

Kontakt vagthavende jordemoder: 56 95 93 42
Ved veer med 5 minutters interval, eller efter aftale med din jordemoder

​Når vandet er gået

​Når I over telefonen er blevet enige om, at det er tid til at jordemoderen skal komme, går der som regel en halv time til tre kvarter, før hun er der.

Jordemoderen hjælper dig under hele fødslen og bliver hjemme hos jer, indtil cirka 2 timer efter fødslen. I sjældne tilfælde kan det pga. travlhed på hospitalet være svært at sende en jordemoder ud. Omvendt tager vi gerne 2 jordemødre af sted, hvis muligheden byder sig.

Smertelindring

Jordemoderen kan også hjælpe med smertelindring i form af akupunktur, massage, varme, afspænding og hjælpe dig med at bruge dit åndedræt. Varmt vand har en klar smertelindrende effekt, så et godt langt brusebad, badekar eller det store fødekar er gode hjælpemidler.

Hvis du skal sys efter fødslen, kan du få lokalbedøvelse.

Hvis I har mulighed for det, er det hensigtsmæssigt med en ekstra hjælper. Hvis I har børn er det en nødvendigt, både under fødslen og i den første tid efter.

​Gæster

... kan være et problem. Du vil jo gerne vise dit lille nye barn frem, men det kan hurtigt blive for meget. 
Hjemme er du selv ansvarlig for besøgstiderne. Udover de føromtalte praktiske hjælpere bør du kun modtage korte barselvisitter de første dage. Måske er det bedst slet ikke at få besøg og så lave et festligt åbent hus arrangement et stykke tid efter fødslen. Så bliver barnets fødsel fejret med familie og venner – på en gang.

Sikkerheden?

...bliver ofte nævnt som et problem, når der bliver talt om hjemmefødsler. Naturligvis kan ingen garantere, at en fødsel går som den skal uanset fødested.

For de kvinder, der er visiteret til hjemmefødsel og ved de rolige forhold, fødslerne foregår under, er chancerne for en ukompliceret fødsel store. Jordemødrene kommer med udstyr til behandling af blødning, til syning, til behandling af uventet dårlige børn m.m. Naturligvis forekommer der overflytninger til fødeafdelingen, men de fleste problemer er udramatiske og opstår langsomt, f.eks. hvis veerne svækkes, og man kan overflytte til fødeafsnittet stille og roligt. Efter de fleste overflytninger kan familien komme hjem igen få timer efter fødslen.

Redaktør