Fødeafsnittet

​Bornholms Hospital er en del af region Hovedstaden og Danmarks mindste fødested med ca.  250 fødsler om året. Vi er 7 jordemødre og 1 jordemoderleder til at varetage denne opgave.

Derfor har vi gode muligheder for at skabe sammenhæng i forløbet af din graviditet og ved fødslen.

I jordemoderkonsultationen vil du, så vidt det er muligt, have den samme jordemoder.

Når du kommer til fødsel, vil det være den vagthavende jordemoder, der tager sig af dig.

Fødegangen​

Der er en jordemoder på fødegangen alle hverdage i dagtimerne. Den øvrige tid dækkes af en jordemoder, som har vagt fra hjemmet. D.v.s. at du altid skal ringe til vagthavende jordemoder, hvis du er i fødsel. Jordemoderen er aldrig længere væk, end at hun kan være på fødegangen inden for 30 minutter.

Bornholms Hospitals  fødegang er en del af kirurgisk afdeling og hører under Rigshospitalet hvilket vil sige, at opstår der komplikationer i graviditeten, overflyttes du til videre behandling på Rigshospitalets specialafdeling. Det er lægens vurdering om det skal ske før eller efter fødslen.  

Fødegangen ligger i bygning A.  Du går ind ad hovedindgangen og går/kører op til første sal.

Find vej til fødeafsnit og jordemoderkonsultation

Fødegangen er bemandet af jordemødre og sygehjælpere / social- og sundhedsassistenter. Vi kan døgnet rundt tilkalde både fødselslæge og /eller anæstesilæge ved behov.​

Redaktør