Amning

​Du beslutter selv, om du vil amme dit barn. Uanset om du vælger at amme eller ej, støtter vi dig i din beslutning.​​

Amning på Bornholms Hospital

​​

 Vores rolle er at informere dig, så du har mulighed for at træffe dit valg på et informeret grundlag. Uanset om du vælger at amme eller ej, støtter vi dig i din beslutning.

 
Amning er den mest oplagte måde, du kan ernære dit barn på. Modermælk dækker fuldstændig barnets behov for ernæring. Den beskytter mod en række infektioner og sygdomme, ligesom den i nogen grad forebygger allergi. 

 
Kropskontakten under amningen styrker også dit barns udvikling af sanser og er vigtig for den følelsesmæssige udvikling.

 
AMMESTRATEGI
Hospitalet har en ammestrategi, der er kendt af alt det sundhedspersonale, som du/I har kontakt med. Hensigten med ammestrategien er:

 
at skabe de bedste vilkår for etablering og vedligeholdelse af amningen,
at ingen holder op med at amme, fordi de får forkert eller mangelfuld vejledning - og
at ingen ammer, fordi de føler sig presset.
Ammestrategien sikrer, at du og din partner får en ensartet og individuel vejledning i amning, igennem graviditeten og til du tager hjem efter fødslen. 

 

 
FORBEREDELSE
Du/I vil i graviditeten have mulighed for at tale med jordemoderen om fordele ved amning og hvad der skal til for at amningen lykkes.I en af timerne i Fødselsforberelsen vil I også komme nærmere ind på amning.

 
Faderopbakning PARTNERS ROLLE
Undersøgelser viser, at faderens støtte og forståelse har stor betydning for oplevelsen af amningen og længden af ammeperioden. Det er derfor væsentligt, at far får information om amning på lige fod med mor. Ansvaret for barnets trivsel og dermed også for amningen bør være et fælles ansvar i familien.

 
TÆT KONTAKT
I de første par timer efter fødslen er de fleste nyfødte vågne, opmærksomme og motiveret for at sutte. Når det nyfødte barn er tæt sammen med sine forældre, har de mulighed for at se på hinanden og lære hinanden at kende.

 
Umiddelbart efter fødslen kommer barnet op på mors mave. Her kan det normalt ligge uforstyrret hud mod hud. Hud mod hud kontakten beroliger barnet. Det er mere afslappet, græder mindre, kan bedre holde varmen og vejrtrækningen stabiliseres. Den tætte kontakt mellem mor og barn støtter den naturlige ammeproces.

 
DEN FØRSTE AMNING
Barnet har en medfødt evne til at få godt fat på brystet. Først slapper barnet af på mors mave, så begynder det at bevæge sig og søge efter brystet, det laver suttebevægelser og savler lidt. Det nærmer sig brystet, og når det er klart, åbner barnet munden på vid gab og tager godt fat om brystet.

 
Nogle børn er ivrige efter at komme til brystet. Andre har brug for at sunde sig og er først klar efter et par timers søvn. I de tilfælde, hvor den første amning bliver forstyrret, vil du få hjælp af sundhedspersonalet til at starte forfra.

 
AMNING EFTER BEHOV
Det bedste er, at jeres barn får lov til at sutte så ofte og så længe det har behov for, både dag og nat. Jo mere barnet sutter, jo mere mælk dannes der. De første dage efter fødslen skal du være forberedt på at amme meget, indtil mælken løber til.

 
Natamning behøver ikke at forstyrre mors søvn, tværtimod lader det til, at barnet vågner og græder sjældnere, når mor og barn sover sammen. Natamning er med til at fremme og regulere dannelsen af mælk. Når du sover sammen med barnet, SKAL barnet ligge på ryggen.

 
MODERMÆLK
Når det raske nyfødte barn har ubegrænset adgang til brystet, har det ikke brug for andet end mors mælk. Tilskud kan medføre, at barnet sutter mindre, og dermed vil der produceres mindre mælk. 

 
En god ammestilling. 
​Hvis barnet har behov for tilskud gives det på bæger for at opretholde en god sutteteknik. Mor bliver hjulpet til at stimulere mælkeproduktionen, så den dækker barnets behov.

 
AMMESTILLINGER & SUTTETEKNIK
De fleste kvinder sidder op og ammer. Personalet vil hjælpe jer med at finde flere ammestillinger, der er gode for mor og barn. Og vi vejleder mor i at se og mærke, at barnet får godt fat om brystet.

 
SAMMEN - DAG OG NAT
Mor og barn er sammen hele døgnet under barselsopholdet, således at barnet kan tilbydes bryst efter behov. Som forældre er I de bedste til at tage jer af barnet, og give det nærhed og tryghed.

 
Det er vigtigt at fortælle familie og venner, at der er faste besøgstider. Det gælder også, når I kommer hjem! I skal som nybagt familie have ro til at lære jeres barn at kende og energi til at tage jer af barnet hele døgnet.

 
INGEN SUTTER OG FLASKER
Vi anbefaler, at jeres barn ikke tilbydes narresut før amningen er godt i gang. Nogle børn sutter sig tilfredse på narresutten eller bliver forvirrede over forskellen på bryst og narresut.

 

 
HJEMME IGEN
Sundhedsplejersken får automatisk besked af jordemoderen, når du har født. Hvis der opstår problemer med amningen, når I kommer hjem kan I kontakte sundhedsplejersken. 

 
Foreningen “Forældre og Fødsel” uddannede, frivillige ammerådgivere. Du kan læse mere foreningens hjemmeside  Du får telefonnumrene på ammerådgiverne udlveret inden udskrivelsen. 

 

Redaktør