Nakkefoldsskanning

​Før du får foretaget nakkefoldsskanning og doubletest, er det vigtigt, at du føler dig godt informeret. Det er vanskeligt at forholde sig til, hvad vurdering af risiko for sygdom hos dit foster betyder. Vi vil derfor opfordre dig til at læse denne tekst

​​

Vurdering af risikoen for Downs syndrom (mongolisme) består af en blodprøve fra den gravide (doubletest) og en skanning af fosteret (nakkefoldsskanning). Tilsammen kan disse to undersøgelser, når de kombineres med kvindens alder, finde 85% af fostrene med Downs syndrom.

Når du har fået foretaget nakkefoldsskanningen, vil du få et samlet svar på de to undersøgelser i form af et risiko tal, hvis betydning vil blive grundigt forklaret. ​

Hvad er Downs syndrom (mongolisme)?

Downs syndrom skyldes en kromosomfejl. Det er den hyppigste årsag til alvorligt mentalt handikap. Ofte er der også misdannelser – oftest i hjertet og mave-tarm kanalen. Der kan også være problemer med syn og hørelse. Risikoen for Downs syndrom stiger med den gravides alder. Du kan finde mere information om Downs syndrom på hjemmesiden www.downsyndrom.dk

Doubletest

På en blodprøve taget fra den gravide i perioden fra uge 8-13 måler man to stoffer i blodet, der udskilles fra moderkagen. Disse stoffer fordeler sig anderledes i graviditeter, hvis fosteret har Downs syndrom.

Nakkefoldsskanning

Alle fostre har i den tidlige graviditet en væskefyldt fortykkelse i nakkeregionen. Hos fostre med Downs syndrom er denne fortykkelse mere udtalt end hos raske fostre, og kan måles ved ultralydsskanning i perioden uge 11+3  til uge 13+6. Begge disse undersøgelser er ufarlige for kvinden og fosteret. Undersøgelsen foregår ved, at du bliver skannet på maven af en specialuddannet læge. Nogle gange kan det være nødvendigt at supplere undersøgelsen med en indvendig undersøgelse (i skeden).

Risikovurdering

Det er vigtigt, at du er klar over forskellen på risikovurdering og fosterdiagnostik (se nedenfor). Risikovurdering er en beregning af, om risikoen for at få et barn med Downs syndrom er høj eller lav. Undersøgelserne kan således ikke give et endeligt ja/nej svar på, om fosteret har Downs syndrom, men kan vise om sandsynligheden er så stor, at der er grund til at udsætte fosteret og dig for yderligere undersøgelser. Nakkefoldskanningen og doubletesten samt moderens alder indgår i den samlede risikovurdering. Bliver resultatet lavere end 1: 300 er der ingen grund til yderligere undersøgelser udover den tilbudte rutinemæssige gennemskanning i 19+0 – 21+0 uge. 

Bliver resultatet højere end 1: 300 – f. ex. 1: 200,tilbyder vi dig en moderkagebiopsi, som vil vise fosterets kromosomer.

Denne prøve foretages kun på Rigshospitalet.

Du vil selvfølgelig få betalt transport,både til dig og din partner. 

Fosterdiagnostik - moderkage- eller fostervandsprøve

Ved fosterdiagnostik (moderkage- eller fostervandsprøve) kan man med 100% sikkerhed udtale sig, om kvinden venter et barn med et normalt antal eller et unormalt antal kromosomer. Det vil sige, undersøgelsen kan svare ja eller nej på, om fosteret har en kromosomfejl. En ulempe ved disse to undersøgelser er, at 1 ud af hver 100 undersøgelse medfører abort.


Redaktør