Konsultation hos jordemoder

Som gravid tilbydes du jordemoderkonsultation ifølge Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Antallet af jordemoderundersøgelser er lidt anderledes hvis du har født før. Alle gravide følger undersøgelserne frem til 29.uge herefter vil fleregangsfødende tilses i uge 36, 39 og evt 41. 

Gravide i uge 41+ vil blive henvist til vurdering af overlæge i svangreambulatoriet.

Der er muligt at planlægge ekstra kontroller hvis der er forhold der kræver det.
Jordemoderkonsultation:
Der er jordemoderkonsultationer i Rønne, på Bornholms Hospital.

Jordemoderen kan træffes på telefon 38 67 12 60 mandag til torsdag i tidsrummet kl.10-15.

Ved jordemoderundersøgelserne kontrolleres din fysiske tilstand med blodtryk og kontrol af din urin.

Desuden taler vi med dig om dine tanker og følelser til graviditeten, den kommende fødsel og tiden umiddelbart herefter.

Hvis du har født før, er der ligeledes mulighed for at få talt om tanker og følelser i relation til dine oplevelser og erfaringer.

Jordemødrene har et nært samarbejde med sundhedsplejerskerne, og vi kan hjælpe dig med kontakt til sundhedsplejersken før fødslen. Dette anbefales især, hvis du er førstegangsfødende, men det er også muligt, hvis der har været problemer omkring tidligere forløb.

Bestil tid til din første jordemoderundersøgelse

Du skal selv bestille tid til første jordemoderundersøgelse, som typisk ligger  i 13.-15. graviditetsuge.

​Du bestiller tid direkte hos os tirsdag-torsdag i tidsrummet mellem kl. 9-12 på 38 67 12 60

​De efterfølgende jordemoderbesøg aftaler du fra gang til gang med din jordemoder.

Første jordemoderundersøgelse tager ca. 40 minutter. Dette besøg handler især om at høre om, hvordan du har det, om dine forventninger til graviditeten og den kommende fødsel. 
Din kæreste/mand eller andre, du har lyst til  skal deltage, er velkomne ved denne og de følgende jordemoderundersøgelser.

Du tilbydes fødselsforberedelse, når du kommer i omkring 30.-34. uge. Det er jordemoderen, der afholder dette og det er gratis.

Hvis der opstår problemer efter graviditetsuge 18+0, skal du altid henvende dig til den vagthavende jordemoder. 
Ring til vagthavende jordemoder på 38 67 12 60(uden for normal arbejdstid: 56 95 93 42)

Jordemoderforeningen udarbejder et nyhedsbrev til gravide. Hvis du er interesseret kan du tilmelde dig på www.jordemoderforeningen.dk., under "Nyt liv-ny familie" eller klik på linket her på siden.


Redaktør