Få hjælp til at holde op med at ryge

​På Bornholms Hospital bliver du tilbudt rygestopkursus, specielt for gravide, hvis du er gravid ryger.

Kursus specielt for gravide

Undersøgelser viser, at gravide rygere føler sig ekstra flove, når de er sammen med ikke-gravide på rygestopkursus. Kvinderne får nemt den opfattelse af, at de da om nogen må kunne tage sig sammen og stoppe, da de jo har ansvaret for det nye liv, der vokser i deres mave. De føler sig set ned på, og det er jo ikke den bedste følelse i forhold til at påbegynde en stor livsstilsforandring. Det er vigtigt, at man som gravid føler sig respekteret og erkender, at det også for dem er rigtig svært at kvitte cigaretterne.

Om kurset

Det nye tiltag med rygestopkurser henvendt til gravide på Bornholm kommer til at foregå i grupper, gerne med 3-8 deltagere ad gangen. Dermed får de mulighed for at støtte hinanden, når det bliver svært - for det gør det! Jeg ser det som en stor fordel for de gravide, at det er en jordemoder, der kan hjælpe dem til rygestop, da jeg jo kender til de fysiologiske og psykologiske forandringer, der løbende sker i graviditeten. Nu kan jeg også støtte og hjælpe dem til at blive røgfrie, samtidig med at jeg kan vejlede og undervise om graviditet, familiedannelse, parforhold, fødsel og amning.

Kurset kommer til at forløbe over 5 mødegange, og derefter et 6. opfølgningsmøde, hvor deltagerne gerne skal være røgfrie. Første mødegang er der introduktion til kurset, samt planlægning af fælles rygestopdato for alle deltagerne.​

​Hvad ved vi om rygere på Bornholm

Heldigvis er antallet af rygere blandt gravide faldet jævnt gennem de seneste 15 år. Men vi ser dog stadig lidt for mange af dem i jordemoderkonsultationen her på Bornholm. 

Det kan måske have noget at gøre med, at vi her har en lidt lavere gennemsnitsalder for, hvornår kvinderne får deres første barn. da der er en tendens til, at det er de unge, der ryger. Vi ser dog også mange flergangsfødende kvinder, der har røget i alle deres tidligere graviditeter, og ofte har et stort forbrug. Her kunne det være ekstra givtigt med et rygestop, da resten af familien udsættes for passiv rygning, også kaldet tobaksforurenet luft. 

Man ved nu, at de partikler, der opstår ved rygning, er langt mere skadelige end hidtil antaget. Og at børn med en rygerforælder ikke kan undgå disse skadelige partikler, til trods for at rygningen kun foregår udendørs eller under emhætten. De sidder nemlig i tøjet, huden og håret på rygeren. Vi ser også kvinder, der ellers er sporty og lever med stor bevidsthed om sunde fødevarer m.m., men bare lige mangler hjælpen til også at kvitte cigaretterne. 

Hvad betyder rygning for det ufødte barn?

Sundhedsstyrelsens 'Anbefalinger for svangreomsorgen' fra 2009 opfordrer til, at der findes et tilbud specielt for gravide rygere. Samtidig nævnes der alle de sundhedsmæssige konsekvenser i graviditeten i forbindelse med rygning. Her vil jeg blot nævne nogle af dem:

Risikoen for at føde før 37 fulde graviditetsuger er 40 % højere blandt rygere sammenlignet med ikke-rygere. Det gælder også, når der tages højde for andre livsstilsvaner og socioøkonomomiske forhold.

Fosterets vækst påvirkes, når moderen ryger. Risikoen for, at barnet bliver født med fødselsvægt

Hvad betyder cigaretrøg for det nyfødte barn:
Børn født af mødre, der har røget under graviditeten, har i nogle undersøgelser vist sig at have dobbelt så stor risiko for at dø ved fødslen.

Derudover er der sammenhæng mellem moderens rygestatus og ammelængde, samt mellem rygestatus og vuggedød.
Risikoen ved passiv rygning / tobaksforurenet luft er en stor problematik, som der i fremtiden vil være meget større fokus på.
Flere undersøgelser tyder på, at rygning under graviditeten øger risikoen for infektioner, luftvejssygdomme (astmatisk bronkitis) og sygdomme i andre organer i barnets første leveår.

Børn der udsættes for passiv rygning / tobaksforurenet luft, bliver oftere syge og rammes hårdere end andre børn af en række sygdomme. Det drejer sig især om luftvejssygdomme, almene infektioner og mellemørebetændelse.
Fordele ved at stoppe for de voksne:
Samtidig er der for kvinden en stor gevinst ved at stoppe med at ryge i form af mange helbredsmæssige fordele. Videnskabelige undersøgelser har påvist en sammenhæng mellem rygning og en lang række kræftformer. Tobaksrøg er desuden skyld i lungesygdom med nedsat lungefunktion og vejrtrækningsproblemer. Røgen medfører åreforkalkning og deraf følgende blodpropper og hjerte-kar-sygdomme. Rygning nedsætter evnen til at blive gravid, og endelig bliver rygere populært sagt gamle før tiden, idet rygning medvirker til udviklingen af aldersrelaterede lidelser som rynker og knogleskørhed.

Ting som de fleste kvinder ved, men som når de nævnes skræmmer os alle. Faktum er, at er man afhængig af nikotin, så er det ikke let at stoppe, selv hvis man er gravid. Flere undersøgelser viser, at der er langt større succesrate ved deltagelse i et professionelt rygestopkursus. Og hvis man allerede har prøvet at stoppe, ja så er succesraten bare endnu større, da man så allerede ved, hvor og hvornår det bliver rigtig svært.

Det er en stor udfordring

Jeg har selv røget, men jeg stoppede, da jeg blev gravid med mit første barn. Jeg røg ikke meget, men det var alligevel svært, især i de situationer hvor jeg var vant til at ryge en cigaret. Så jeg ved godt, hvordan det er, og hvad man som ryger må igennem, før man kan kalde sig for ikke-ryger. Når kvinderne i min konsultation er blevet røgfrie, kan de næsten klare hele verden, og det er bare så flot og sejt!

Alle gravide rygere er velkomne, og jeg håber virkelig, at mange vil benytte sig af tilbuddet. Hvis partneren også er ryger, er han/hun også velkommen til at deltage. 

​Andre tilbud

Kræftens Bekæmpelse kører i øjeblikket en kampagne om rygning, og i den anledning har de søsat et digitalt rygestopkursus med stor succes. Kurset hedder 'Dit Digitale Stopprogram'. Så hvis man som ryger tænker, at man ved hjælp at et sådan kursus kan kvitte cigaretterne, så er det bare at indtaste sin rygerprofil på PCén via www.ddsp.dk, og så vil man løbende gennem rygestop-processen få råd og vejledning samt mulighed for at få sms'ér med små opmu​​ntrende beskeder undervejs. Samtidig findes den meget brugte stoplinie hos Kræftens Bekæmpelse stadig. Den har telefonnummer 80 31 31 31.

Den største succesrate fås dog gennem et reelt rygestopkursus. Og det er nu muligt her på Bornholm!​​
Redaktør