Kontakt Fysio- og Ergoterapi

​​

Kontakt ledelsen i Fysio- og Ergoterapi

Ledende Terapeut
Camilla Schmeltzer
tlf.: 38 67 18 01

CNIE0126@regionh.dk

Koordinerende
Terapeut
Søren Jacobsen
SJAC0044@regionh.dk


Redaktør