Hjemmehæmodialyse

Hvis du som patient har et ønske om hjemmehæmodialyse, er der mulighed for dette. Det kræver dog, at du som patient er motiveret for at tage ansvar for egen behandling, og kan tilegne sig den viden og de færdigheder, der er nødvendig for at kunne håndtere dialyseapparatet og anvende de hygiejniske principper.

Dialyseafsnittets tekniker vil da installere et dialyseapparat i eget hjem, hvis der er mulighed for det. Tal med afsnittets personale om dette.Redaktør