Om Røntgen og Skanning, Prøvetagning og Blodbank

​(Tidligere Diagnostisk Enhed)

Røntgen og Skanning, Prøvetagning og Blodbank består af Røntgen og Skanning, Prøvetagning samt Blodbanken. 

​​​​

Røntgen og Skanning

 foretager røntgenundersøgelser på patienter fra Bornholms Hospital og de praktiserende læger Bornholm. 

​Der foretages ca. 30.000 undersøgelser årligt i afdelingen, hvor hovedparten er almindelige røntgenundersøgelser af arme, ben, brystkasse, hofter mm. ​

I samarbejde med Rigshospitalet foretager afdelingen mammografiscreening af kvinder mellem 50 og 69 år for at evt. brystkræft opdages så tidligt som muligt.​

Prøvetagning

tager blodprøver og EKG på patienter dels på Bornholms Hospitals afdelinger og dels for de praktiserende læger på Bornholm. 

Prøvetagning udfører en lang række biokemiske og mikrobiologiske analyser. Der udføres ca. 650.000 analyser årligt som led i sygdomsudredning, behandling og efterfølgende kontrol af behandling.

Analyserne foretages primært på blod, men også urin og andre biologiske væsker anvendes til analyse. Ligeledes udføres også en række mikrobiologiske undersøgelser fx identifikation af bakterier og test for Chlamydia.​

Blodba​​nken 

tapper ca. 3000 donorer årligt, hvilket medfører, at hospitalet stort set er selvforsynende med hensyn til forbrug af blod til blodtransfusion. Desuden udfører blodbanken en række analyser for at kunne give en blodtransfusion, f.eks. blodtypebestemmelse og antistofscreening.

I forbindelse med donortapning undersøges blodet for smitte i relation til leverbetændelse, HCV og HIV. Disse analyser udføres af Centrallaboratoriet.

Ud over at betjene afdelingerne på Bornholms Hospital, udfører Blodbanken analyser for de praktiserende læger, specielt i forhold til gravide. ​

Redaktør