Om Blodbank

Blodbanken tapper ca. 3000 donorer årligt, hvilket medfører at hospitalet stort set er selvforsynende med hensyn til forbrug af blod til blodtransfusion. Desuden udfører blodbanken en række analyser for at kunne give en blodtransfusion, f.eks. blodtypebestemmelse og antistofscreening.

I forbindelse med donortapning undersøges blodet for smitte i relation til leverbetændelse, HCV og HIV. Disse analyser udføres af Prøvetagning.

Ud over at betjene afdelingerne på Bornholms Hospital, udfører Blodbanken også analyser for de praktiserende læger, specielt i forhold til gravide. ​

Hindringer for tapning

Under visse omstændigheder må og kan vi ikke bruge dit blod, hvis du f.eks. har en infektionssygdom eller har allergi. Du kan læse mere om, hvilke forhold, der giver dig karantæne for tapning i kortere eller længere perioder her

Hvad bruges blodet til?

Du kan læse mere om de forskellige formål Blodbanken bruger dit blod til herRedaktør