Når du skal bedøves

Inden bedøvelsen

Du vil blive informeret om bedøvelse af din læge i forbindelse med din journalskrivning. I snakker om bl.a. om, om du har prøvet at blive bedøvet tidligere, om der er nogle former for medicin, du ikke kan tåle, om du tager medicin til daglig eller om du har tandprotese. 

Lægen vil forklare dig, hvilken form for bedøvelse, der er den mest optimale i dit tilfælde, og om der skal foretages yderligere undersøgelser inden bedøvelsen. Hvis du skal ønsker det, eller hvis din læge vurderer, det er bedst, kan du også komme til at snakke med en narkoselæge.

Faste
Af hensyn til din sikkerhed er det vigtigt, at du ikke indtager fast føde eller mælkeprodukter i 6 timer før du møder til operation, heller ikke tyggegummer eller pastiller. Det er vigtigt at dette tages bogstaveligt, da maven ellers vil blive stimuleret til at producere mavesaft, hvilket kan give risiko for opkastning under bedøvelsen.

Du må gerne drikke te, kaffe (uden mælk/fløde) vand og saft indtil 2 timer før du skal møde til operation.

Tandbørstning og rygning har inden betydning for bedøvelsen.

Medicin
Du vil normalt ikke få beroligende medicin inden bedøvelsen.  før bedøvelsen få beroligende medicin. Med hensyn til din sædvanlige medicin, giver sygeplejersken dig besked om, hvad du må tage på operationsdagen.

Personlige ejendele
Du må gerne medbringe briller, høreapparat og tandproteser til operationsafdelingen. Af hensyn til dine øjne, skal du undlade at bruge kontaktlinser på operationsdagen. Undlad makeup, også neglelak, af hensyn til overvågningen af dig under bedøvelsen. Piercingsmykker i ansigt, mund og omkring operationsstedet skal tages af før operationen. 

Klargøring til bedøvelse

Inden du bliver bedøvet, klargør sygeplejersken dig til bedøvelsen. I den forbindelse
  • Sættes elektroder på din brystkasse. Disse forbindes med en ledning til en skærm, hvor din hjerterymte kan overvåges.
  • Lægges en blodtryksmanchet om din arm, så dit blodtryk og puls kan måles
  • Måles iltindholdet i dit blod ved hjælp af en lille, blød klemme på din finger.
  • Anlægges et drop, hvorigennem væske og medicin kan tilføres. Droppet lægges typisk på håndryggen, og er en tynd plasticslange, der ligger inde i blodåren.
Fuld bedøvelse
Hvis det er aftalt, at du skal i fuld bedøvelse, skal du først trække vejret i en maske, hvor der kommer ren ilt ud af. Herefter bliver sovemedicinen sprøjtet ind gennem droppet, der er anlagt, og du vil efter kort tid falde i søvn. Under operationen sørger sygeplejersken hele tiden for at vedligeholde din bedøvelse.

Rygbedøvelse
Hvis du skal opereres i underkroppen eller i benene, vil du ofte få en rygbedøvelse. Ved denne type bedøvelse sprøjtes bedøvelsesmidlet gennem en tynd nål eller en tynd slange ind omkring de nerver, der udgår fra rygmarven. Du ligger på siden med krummet ryg eller sidder i foroverbøjet stilling, når du modtager bedøvelsen. Kort efter bedøvelsen er sprøjtet ind, vil du opleve varme og snurren i benene, hvorefter de bliver følelsesløse og tunge. 

Rygbedøvelsen vil aftage efter 1-3 timer (max. 6 timer) afhængigt af det valgte bedøvelsesmiddel. I forbindelse med denne form for bedøvelse er det muligt at få noget afslappende medicin. Det er også muligt at lytte til musik – du kan evt. medbringe din egen CD.

Andre lokalbedøvelser
Hvis du f.eks. skal have lavet indgreb på arme eller hænder, er der mulighed for at lokalbedøve dele af eller hele armen. Tilsvarende kan dele af benet eller hele benet lokalbedøves.

Uanset hvilken bedøvelse du får, vil du blive overvåget af sygeplejersken under hele operationen.

Efter bedøvelsen

I forbindelse med en rygbedøvelse vil du være svækket i benene umiddelbart efter operationen, og du vil derfor have brug for hjælp til at komme ud af sengen den første gang efter operationen. Derudover ses det ofte, at man efter rygbedøvelse har besvær med første vandladning – derfor må du ikke gå hjem, før du har ladt vandet. Yderligere kan man efter rygbedøvelsen få en meget kraftig hovedpine, hvor almindelig hovedpinebehandling er uden effekt – dette hører dog til de sjældnere tilfælde. Hvis du oplever en hovedpine som denne, skal du blot henvende dig til personalet på afdelingen, og du vil få en mere effektiv behandling.

Hvis du i øvrigt har smerter efter operationen, vil du få smertestillende medicin efter behov. Hvis du får kvalme og/eller opkastninger, vil du også få medicin mod dette. Af og til kan der forekomme hæshed og ruhed i halsen efter en fuld bedøvelse. Disse gener vil fortage sig i løbet af et par dage.

Har du yderligere spørgsmål i forbindelse med bedøvelse, er du altid velkommen til at tale med en læge.
Redaktør