Behandlingen på Akutmodtagelsen

​Det er primært yngre læger fra Afdeling for Kirurgi der undersøger og behandler patienterne på Akutmodtagelsen. De yngre læger fra Afdeling for Medicinske Sygdomme håndterer dog behandlingen, hvis denne er af medicinsk karakter f.eks. ved insektstik. I visse tilf​ælde vil den yngre læge konsultere en overlæge, for at sik​re en korrekt behandling.

De fleste af Akutmodtagelsens sygeplejersker er uddannede som ”Behandlersygeplejersker”, og indgår også i teamet af behandlere i Akutmodtagelsen. Behandlersygeplejersker er erfarne sygeplejersker, som er særligt efteruddannede til selvstændigt at undersøge, behandle og afslutte patienter med visse skader og lidelser.

Personalet følger altid op på behandlingen i Akutmodtagelsen med en grundig mundtlig information og i mange tilfælde også af en skriftlig patientinformation. 

Behandlingen skal i visse tilfælde følges op med et ambulant besøg i et af vores ambulatorier. Du vil blive informeret herom og få oplysning om mødetidspunkt via brev eller telefon.

Behandlingen skal i visse tilfælde følges op med et besøg hos egen læge/speciallæge. Egen læge får sendt en kopi af dit behandlingsforløb i Akutmodtagelsen, men du skal selv bestille tid til kontrollen.

I få tilfælde er skaden så alvorlig, at det er nødvendigt at indlægge dig.

Redaktør