Om Akutmodtagelsen

​Vi er en veluddannet og kompetent medarbejderstab, der løser de mange forskellige opgaver i Akutmodtagelsen. Derfor er introduktion, oplæring, efteruddannelse og videreuddannelse af de ansatte en vigtig og høj prioriteret opgave i afdelingen.

​​

Sygeplejersker: 

Vi er 25 syg​​​eplejersker i Akutmodtagelsen.​
Sygeplejerskegruppen er bredt sammensat, hvad angår anciennitet, alder og akut-erfaring. Fælles for os alle er, at vi brænder for afdelingens speciale og stræber efter det højeste mulige faglige niveau. ​Alle sygeplejersker arbejder på skift i både indlæggelsesfunktion og skadefunktionen.

​Læger:

Både medicinske og kirurgiske læger arbejder i Akutmodtagelsen. Patienterne behandles oftest af yngre læger, som dog superviseres af ældre lægekollegaer eller overlæger ved behov.

​Øvrige personalegrupper i afdelingen:

Lægesekretærer og rengøringsassistenter.

​Studerende med mere:

Afdelingen deltager aktivt i uddannelsen af både sygeplejestuderende, lægestuderende, falckreddere med mere.

Afdelingen er i høj grad præget af et stort veludviklet tværfagligt samarbejde både internt på Bornholms Hospital samt eksternt.

Redaktør