Undersøgelse for graviditetssukkersyge

​Forstyrrelse i sukkerstofskiftet kan eventuelt medføre komplikationer hos mor og barn. Gravide med særlig risiko bør derfor undersøges.

Forstyrrelse i sukkerstofskiftet

​1-2% af gravide har en forstyrrelse i sukkerstofskiftet ("graviditetssukkersyge"), som eventuelt kan medføre komplikationer hos mor og barn. Gravide med særlig risiko bør derfor undersøges.

Hvorfor er det vigtigt at finde en eventuel graviditetssukkersyge?

Sukkersygen kan som regel ikke mærkes af den gravide.

Sukkersygen kræver ekstra kontrol og behandling, da der er øget risiko for komplikationer som for eksempel svangerskabsforgiftning. Ved ubehandlet/dårlig reguleret sukkersyge kan barnet, som følge af det høje blodsukker, blive meget stort.

Det nyfødte barn kan få lavt blodsukker og gulsot, som kræver særlig behandling.

Sukkersygen forsvinder næsten altid efter fødslen, men der er øget risiko for senere at få rigtig sukkersyge. Der tilbydes derfor kontrol efter fødslen.

Undersøgels for graviditetssukkersyge

Hvis du har en af følgende risikofaktorer, bør du undersøges for graviditetssukkersyge

  • Tidligere graviditetssukkersyge
  • Sukker i urinen
  • Sukkersyge hos forældre, bedsteforældre, søskende eller egne børn
  • Overvægt før graviditeten (udregnet efter Body Mass Index)
  • Har tidligere født et barn på 4500 gram eller mere

​Hvordan foregår undersøgelsen?

​Du skal spise almindelig fuldkost de sidste 4 dage før undersøgelsen.

Du skal være fastende fra kl. 22 aftenen før undersøgelsen – dvs. du må ikke spise, ryge eller tygge tyggegummi. Du må gerne børste tænder og drikke 1-2 glas vand.

Når du møder til undersøgelsen, vil der blive taget en  blodprøve til bestemmelse af dit blodsukker. Herefter skal du drikke en sukkerholdig drik tilsat citronsaft. To timer senere tager vi en ny blodprøve. ​I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at gentage undersøgelsen senere i graviditeten.


Redaktør